Nye vandplaner præsenteret

- 5,7 milliarder kroner skal bringe livet tilbage i danske vandløb, kystvande og søer, lød det fra regeringen, da den torsdag morgen offentliggjorde nye vandplaner for Danmark.

Den nye Vandområdeplan 3, som regeringen præsenterede torsdag, skal rette op på, at man i årtier har udrettet vandløb eller lagt dem i rør, og at der mange steder er lavet spærringer i vandløbene. Desuden har udledning af spildevand og fosfor ifølge regeringen gjort vandet i søerne uklart og skærmet for lys til dyr og undervandsplanter.

- Vandmiljøet er under voldsomt pres herhjemme, og udviklingen i vandmiljøets tilstand har stået stille for længe. Jeg tror, vi var mange, som blev bekymrede, da vi for nylig så optagelser i medierne fra Vejle Kommune, som det i løbet af 70 timers fotooptagelse fra bunden af Vejle Fjord kun lykkedes at finde én skrubbe. Der var kun én fisk, lyder det fra miljøminister Magnus Heunicke (S), der tilføjer:

- Det er skræmmende, når havbunden ligner en ørken, og at vi år efter år hører om iltsvind, fiskedød og arter, der er i fare for helt at forsvinde.

- Det skal være slut med uklart vand. Vi skal have bundplanter, smådyr og fisk tilbage i vores vandmiljø, og det lancerer vi nu en plan for med konkrete indsatser i hele Danmark, lyder det fra Miljøministeriet.

Fjerner 10.400 tons kvælstof

De nye vandplaner, der koster 5,7 milliarder kroner, indeholder indsatser, der nedbringer udledningen af kvælstof med 10.400 tons årligt.

- I dag er kun 5 ud af 109 danske kystvande i god tilstand. For meget kvælstof ender i vandet langs vores kyster, og en væsentlig indsats i Vandområdeplan 3 er derfor at nedbringe mængden af kvælstof, lyder det fra Miljøministeriet, der peger på, at kvælstoffet kan føre til algeopblomstringer og iltsvind.

I alt skal udledningen af kvælstof reduceres med cirka 13.000 tons årligt. De ekstra tons kan blandt andet skaffes ved, at landbrugsjord omdannes til skov eller vådområder, vurderer Miljøministeriet, der tilføjer, at lodsejerne vil blive kompenseret for eventuelle tab.

- Vandområdeplan 3 bringer os 80 procent i mål i forhold til udledningen af kvælstof, og der er sat en række udviklingsinitiativer i gang, så vi kan blive klar til at lave en plan for de sidste 20 procent, siger Magnus Heunicke.

Genopretning

Desuden bliver omkring 450 kilometer vandløb genslynget – og naturen skal sikres bedre vilkår i 5.500 kilometer vandløb. Derudover skal 750 spærringer fjernes af hensyn til fiskene.

41 søer – blandt andet Skarresø i Holbæk Kommune – skal have genetableret et sundt vandmiljø med klart vand og en naturlig fiskebestand.

Miljøministeriet vil også vurdere, om nogle af de vandløb, der endnu ikke er planlagt en indsats for, kan udpeges som »stærkt modificerede« eller »kunstige«, så det ikke er nødvendigt med så omfattende miljøindsats i disse vandløb.

Velafprøvede indsatser

Ifølge Miljøministeriet virker flere af de indsatser, der blev sat i gang i den foregående vandområdeplan.

Et af dem er etableringen af et vådområde langs Velds Møllebæk i Viborg kommune. Her bliver udledningen af kvælstof til Randers Fjord reduceret med 5,8 tons pr. år ved blandt andet at omlægge dræn og grøfter og genslynge åen.

- Et andet eksempel er Teglgårdssøen i Hillerød. Her er blandt andet fiskearterne skaller og brasen fisket op for at give bedre vilkår for krebsdyr såsom dafnier, der lever af søens alger. Det har gjort søen mere klar, og i dag er den så ren, at man kan bade i den, lyder det fra Miljøministeriet.

Indsatserne i Vandområdeplan 3 er blandt andet besluttet i et samarbejde mellem kommuner, lodsejere og lokale interessenter i 23 såkaldte Vandråd.

- Det er skræmmende, når havbunden ligner en ørken

Magnus Heunicke, miljøminister (S)

Fakta

  • En vandområdeplan er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø såsom søer, vandløb, kystvande og grundvand
  • Vandområdeplanerne 2021-2027 er den tredje plan i rækken og var i offentlig høring indtil den 22. juni 2022. Miljøministeriet modtog i den forbindelse cirka 1.800 høringssvar

Læs også