Minister vil sikre bedre rammer for ungdommen til at vælge landbruget

Landbruget står på tærsklen af et generationsskifte. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) vil nu skabe bedre vilkår for, at ungdommen vil vælge landbruget til, og har derfor iværksat konkrete tiltag. Derudover vil ministeren løbende undersøge muligheden for at iværksætte yderligere initiativer til gavn for unge landbrugere.

I 2023 er 21 procent flere elever startet på en landbrugsskole sammenlignet med 2021. Også på Dalum og Korinth Landbrugsskole har de oplevet fremgang. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

Fra 2010 til 2020 er gennemsnitsalderen for landbrugere steget fra 51 år til knap 58 år. Antallet af heltidsbedrifter er faldet, mens bedrifterne arealmæssigt er blevet større. Det skriver Fødevareministeriet.

Her fremgår det, at der venter et generationsskifte lige om hjørnet for dansk landbrug, hvor op mod en tredjedel af alle heltidsbedrifter forventes at skulle gennemgå et generationsskifte inden 2030. Derfor sætter minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) nu unge landbrugere på dagsordenen med den begrundelse, at de unge landbrugere, der vil landbruget, skal have mulighed for det.

Stor stigning i ansøgere

I 2023 er 21 procent flere elever startet på en landbrugsskole sammenlignet med 2021.

- Vi oplever en stor stigning i antallet af ansøgere til vores landbrugsskoler og meget stor interesse for etableringsstøtteordningen i Landbrugsstyrelsen. Det fortæller mig, at interessen for landbruget blomstrer. Og det er vigtigt. For vi er nødt til at sikre, at nye kræfter kan og vil være med til at udvikle landbruget. Hvis vi ikke fortsat har landbrugere, der vil drive vores landbrugserhverv om 10 eller 20 år, så er det svært at opfylde ambitionerne om at holde landbruget på danske hænder og samtidigt sikre et grønnere fødevarerhverv, siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen.

Ministeren har sammen med forligskredsen bag »Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug« i juni måned besluttet at lempe for etableringsstøtteordningens krav om, at ansøgere skal have relevant uddannelse. Det betyder, at praksiserfaring – og ikke udelukkende uddannelse – fremover kan benyttes i unge landbrugeres ansøgning til etableringsstøtte. Det kan have en betydning for, at flere unge landbrugere og gartnere får mulighed for at søge støtten og dermed etablere sig i landbrug eller gartneri. Såfremt EU-Kommissionen godkender dette, vil det være en mulighed, når ordningen åbner for ansøgning i 2024.

Finansiering sikret

Derudover besluttede ministeren tilbage i maj at sikre finansieringen til, at alle relevante ansøgninger til den nye etableringsstøtteordning fra unge landbrugere og gartnere kunne imødekommes i 2023.

- I maj sikrede jeg finansiering til alle de mange ansøgninger til etableringsstøtteordningen, der er kommet i 2023, og for kort tid siden besluttede vi i forligskredsen bag landbrugsaftalen, at flere unge landbrugere fra 2024 skal have mulighed for at søge ordningen ved at inkludere relevant praksiserfaring som kriterium for støtte. Det er en mærkesag for mig at få ungdommen ind i landbruget, så vi kan fortsætte den stolte danske landbrugstradition, lyder det.

Unge landbrugere og gartnere viste ekstraordinær stor interesse for etableringsstøtteordningen i 2023. Ministeren vil samtidigt løbende have øje for at iværksætte yderligere initiativer til gavn for unge landbrugere.

Dansk Landbrug

  • Op mod en tredjedel af alle heltidsbedrifter forventes at skulle gennemgå et generationsskifte inden 2030
  • I 2020 var mere end 75 procent af landmændene 50 år eller ældre. Fra 2010 til 2020 er gennemsnitsalderen for landmænd steget fra 51 til knap 58 år
  • Der er cirka 50.000 fuldtidsbeskæftigede i landbruget. Dertil er der cirka 20.000 fuldtidsbeskæftigede i de nærtstående forarbejdningsled som mejerier og slagterier
  • Dansk landbrug er karakteriseret ved en strukturudvikling med færre men større bedrifter. Antallet af heltidsbedrifter er faldende, mens hektar pr. bedrift er stigende. I 1990 var antallet af heltidsbedrifter 35.000. I 2021 var antallet af heltidsbedrifter 7.600. Om syv år vil antallet af danske heltidsbedrifter være faldet til omkring 5.000, vurderer Seges
  • Fødevareklyngens eksport var på cirka 170 milliarder kroner i 2021. Det svarer til mere end 20 procent af den samlede danske vareeksport
  • I januar 2023 startede 21 procent flere elever på en landbrugsskole sammenlignet med januar 2021
  • Efter den afsluttede ansøgningsrunde om etableringsstøtte til unge landbrugere og gartnere i 2023 er der modtaget ansøgninger for i alt cirka 340 millioner kroner. Det er 147,2 millioner kroner over den afsatte ramme på 192,8 millioner kroner til ordningen i 2023. For at imødekomme den større søgning i 2023 vil der blive fremrykket midler fra ansøgningsrunden i 2027
  • For ansøgningsrunden i 2024 for etableringsstøtteordningen for unge landbrugere og gartnere kan unge med et vist niveau af praksiserfaring søge om etableringsstøtte i tillæg til relevant uddannelse. Det er forligskredsen bag »Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2023« enige om. Lempelsen er afhængig af godkendelse fra EU-Kommissionen

Læs også