Sønderjysk landmand frifundet i retten

Det kan nogle gange betale sig at tage kampen mod systemet – viser Lars Bertrams stædighed i sag om dyrkning af jord ved vandboring

Den sønderjyske landmand – og medlem af Bæredygtigt Landbrug – Lars Bertram er ved Retten i Sønderborg blevet frifundet for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven. Det skriver Bæredygtigt Landbrug i en pressemeddelelse.

Det skyldes, at anklagemyndigheden alligevel ikke så sig i stand til at placere ansvaret i forbindelse med, at en af Lars Bertrams medarbejdere havde sået afgrøder indenfor en radius af 25 meter fra en vandboring. Derfor ændrede anklagemyndigheden under hovedforhandlingen i retten påstanden om straf til en påstand om frifindelse.

- Det er jeg selvfølgelig vældigt godt tilfreds med, fortæller Lars Bertram om frifindelsen.

- Men det havde godt nok også været grotesk, hvis jeg skulle dømmes, fordi der var blevet kradset lidt i jorden på i øvrigt økologiske arealer. Kommunen har nemlig det samme sted gravet muldlaget op og lagt diverse materialer på jorden for at etablere en ny vej helt ind til boringen – og der kan vel næppe være tvivl om, at dét tiltag fra myndighedernes side er lig med en noget større indgriben i forhold til naturen og vandressourcerne, tilføjer landmanden.

Ledetråd for andre

Lars Bertrams advokat, Joan Vollertsen fra Interlex, fortæller, at sagen var rejst forkert til at begynde med, og at anklagemyndigheden efterfølgende vurderede, at man ikke ville kunne løfte bevisbyrden ved at forsøge at ændre tiltalen eller rejse en ny sag.

- Dommen viser, at bevisbyrden for arbejdsgivers (påståede manglende) instruktion ved fejl begået af ansatte er svær at løfte, når der er tale om enkeltmandsvirksomheder, siger Joan Vollertsen.

Selv om der således slet ikke er sket materiel prøvelse i sagen – der afgøres som følge af anklagemyndighedens påstand om frifindelse – kan dommen være en ledetråd for andre landmænd. Det understreger Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz:

- Denne sag dokumenterer, hvor vigtigt det er som landmand at tage kampen mod myndighederne. Hvis Lars Bertram bare havde betalt bøden, havde han jo aldrig vundet sagen, lyder det fra Nikolaj Schulz.

Landmanden selv er kun utilfreds med én ting omkring udfaldet af sagen fra Retten i Sønderborg:

- Jeg står såmænd tilbage med en regning til min advokat, fordi jeg fravalgte en beskikket en af slagsen. Men hvis jeg havde valgt den beskikkede advokat, havde jeg måske ikke vundet sagen. Selvfølgelig bør der være en grænse for, hvad det offentlige skal betale af advokatsalærer, men det kan ikke passe, at det skal koste mig penge at blive uretmæssigt anklaget, som Lars Bertram formulerer det.

I øvrigt har alt bøvlet med retssagen medført, at den sønderjyske landmand på myndighedernes forespørgsel netop har sagt nej tak til endnu en drikkevandsboring på hans jord.

Læs også