Ministre vil kompensere landmænd, der tilbagebetaler tilskud

Fødevareminister Jacob Jensen (V) og miljøminister Magnus Heunicke (S) vil sørge for, at lodsejerne »i videst muligt omfang« kompenseres for deres økonomiske tab som følge af fejl i styrelser.

Magnus Heunicke (S). Foto: Steen Brogaard

I kølvandet på TV2 Nyhedernes omtale af, at en række lodsejere er blevet ramt af et tilbagebetalingskrav efter udtagning af § 3-lavbund, vil fødevareminister Jacob Jensen (V) og Magnus Heunicke (S) nu sørge for, at lodsejerne »i videst muligt omfang kompenseres for deres økonomiske tab«.

Det skriver Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Støtteordningen skal være med til at holde langt størstedelen af berørte lodsejere skadefri efter tilbagebetalingskrav, lyder det fra ministeriet.

De pågældende landmænd er blevet overkompenseret eller, af Landbrugsstyrelsen eller Miljøstyrelsen, stillet en for høj kompensationssats i udsigt i forbindelse med, at de lader deres § 3-arealer udtage.

- Der er sket en svært beklagelig fejl i Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen

Fødevareministeriet

- Svært beklagelig fejl

Baggrunden er, at landmændene blev ramt af et generelt forbud mod gødskning, sprøjtning og omlægning af § 3-arealer i juli 2022. Her blev Fødevareministeriet og Miljøministeriet opmærksomme på, at de daværende, gældende kompensationssatser ved udtagning af § 3-arealer potentielt set var for høje, hvilket ville være i strid med EU’s statsstøtteregler.

- Efter en længere udredning af problemstillingen med bistand fra Kammeradvokaten har det vist sig, at der er sket en svært beklagelig fejl i Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen i forbindelse med de daværende, gældende regler. Fejlen betyder, at mange lodsejere nu bliver mødt af tilbagebetalingskrav efter fejl i kompensationsberegningerne, lyder det fra Fødevareministeriet.

Fødevareministeren iværksatte tidligere i år et arbejde for at undgå, at lignende sker igen.

Lodsejere, der skal tilbagebetale/får revideret tilsagn Heraf lodsejere fuldt kompenseret Heraf lodsejere delvist kompenseret
Antal lodsejere 297 248 49

I skemaet ses myndighedernes vurdering af hvor mange lodsejere, der bliver fuldt og delvist kompenseret for tilbagebetalingskrav og revision af tilsagn. Foreløbig opgørelse. Kilde: Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen, april 2023

Dét vil ministrene gøre

Fødevareministeren og miljøministeren har igangsat følgende initiativer i sagen om lodsejere, der er ramt af tilbagebetalingskrav efter udtagning af § 3-lavbund:

  • De to ministre vil sikre, at lodsejerne i videst muligt omfang kompenseres for deres økonomisk tab. Derfor arbejder Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen på at etablere støtteordninger som hjælp til de ramte lodsejere. Landbrugsstyrelsen forventer, det vil holde langt størstedelen af de berørte lodsejere helt eller næsten helt skadefri. Det sker ved etablering af minimis-ordning. Ansøgningsperioden løber fra primo 2024 til 1. maj 2024
  • Tidligere i år har fødevareministeren bedt Landbrugsstyrelsen om at lave en redegørelse af sagen, herunder beskrive hvordan de vil sikre, at lignede fejl ikke opstår igen
  • En forvaltningsanalyse i Landbrugsstyrelsen, som har fokus på den juridiske kvalitet i styrelsens forvaltning af tilskuds- og reguleringsområdet. Det skal sikre, at borgerne kan stole på de afgørelser, som Landbrugsstyrelsen træffer, for eksempel i sager der vedrører tildeling af tilskud til landmænd

Læs også