Økologer er skuffede over Svarer-rapporten

Det er kritisabelt, at de modeller, som Svarer-udvalget er kommet med, ikke kan bygges ind under en EU-model, mener Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening. Hun ser Svarer-rapporten som udtryk for silotænkning.

Professor Michael Svarer præsenterede onsdag den rapport, der skal danne udgangspunkt for en grøn skattereform for landbruget.

Reaktionerne på rapporten er meget blandede. Landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening, Sybille Kyed, er en af dem, der er meget kritisk overfor rapporten.

- Vi er gået konstruktivt ind i debatten om en klimaafgift i landbruget, men det, der er lagt frem i dag, er vi meget kritiske overfor, siger hun og fortsætter:

- Der foreligger fortsat en vigtig proces i den grønne trepart, så nu er det vigtigt for os at arbejde for, at de samler helheden op og kommer frem til en løsning, hvor landbrugsstøtten bliver brugt på en anden måde, så man tilgodeser de landmænd, der leverer på både klima, natur i agerlandet og dyrevelfærd, siger hun.

Bør stå på flere ben

Kyed mener, at rapporten er udtryk for silotænkning.

- Økologisk Landsforening har fremlagt en afgiftsmodel, der kan sikre, at vi løser flere kriser samtidig. At vi tager højde for både klima, natur i agerlandet og dyrevelfærd. Et bæredygtigt landbrug står på flere ben, og det bør en afgift afspejle. Derfor ærgrer vi os over, at Svarer-udvalget har lagt en anbefaling frem, der helt misser den pointe. Der er lagt op til en siloløsning, hvor man i stedet burde tænke helhed, siger hun,

Hun havde gerne set, at en CO2-afgift kunne bygges ind i EU's landbrugsstøtteordninger, CAP'en.

- Det er et erklæret mål for denne som for tidligere regeringer at nedbringe bureaukratiet, så det vil være en fordel for alle at bruge et eksisterende system fremfor at rulle endnu et bureaukratisk system ud. Det er ikke uvæsentligt at bemærke, at det også vil betyde, at vi vil få en afgiftsmodel, der umiddelbart kan udbredes til de øvrige EU-lande. Der er forslag om en milliardkompensation, men vi frygter, at den vil blive brugt på tilskud til teknologi, der vil fastholde en landbrugsstruktur, der giver meget lidt plads til natur, og som ikke levner plads til, at landbrugsdyrene kan leve gode og naturlige liv, siger hun.

Læs mere om CO2-afgift

Et ekspertudvalg med Michael Svarer i spidsen har givet deres anbefalinger til tre modeller for en CO2-afgift på landbruget. Men hvad vil den betyde for landmanden?

Læs mere her

Læs også