Biogasbranchen glad for energiforlig

Ros til det brede energiforlig fra Foreningen Biogasbranchen, da der nu lægges op til en fortsat biogasudbygning.

Med fredagens brede energiforlig lægger et samlet Folketing grundlaget for de kommende års energipolitik. Og det vækker glæde hos Foreningen Biogasbranchen.

- Det er meget positivt, at et samlet Folketing lægger op til en fortsat biogasudbygning og dermed anerkender biogassens markante bidrag til at indfri Danmarks klimaforpligtigelser, målsætninger om genanvendelse i den cirkulære bioøkonomi og gødningsforsyning til øget økologisk produktion samt beskyttelse af vandmiljøet, siger Henrik Høegh, formand for Foreningen Biogasbranchen.

På biogasområdet er aftalt, at biogasprojekter der er under planlægning, kan etableres inden for de nuværende tilskudsregler. Derefter kommer yderligere biogasudbygning i udbud.

- Vi ser frem til samarbejdet om udmøntningen, hvor det er helt afgørende, der ikke kommer en uheldig stop /go situation i overgangen fra den nuværende ordning og frem til de nye udbud omsættes til en fortsat udbygning, siger Henrik Høegh.

Regeringen lagde i sit energiudspil op til en udbygning til 24 PJ biogas i 2025. I 2016 var produktionen på 9 PJ.

Læs også