Finanslovsforslag skuffer: - Nye landmænd kan ikke komme til

Regeringens finanslovsforslag 2020 bremser generationsskiftet i landbruget, fordi det sætter en stopper for, at næste generation af landmænd kan komme til, lyder det fra Agri Nord.

En stigning af arve- og gaveafgiften og manglende forslag om ny sælgerpantebrevmodel vil gøre det umuligt for ældre landmænd at give bedriften videre til næste generation, lyder det skuffet fra Agri Nord efter at have læst regeringens forslag til finanslov 2020.

Regeringen vil ifølge forslaget hæve arve- og gaveafgiften fra 6 til 15 procent.

- Det er et alvorligt problem, da den danske landmand i gennemsnit er omkring 60 år, og hver tredje landmand er over 65 år gammel, fortæller Ulrik Krogsgaard, bestyrelsesmedlem i Agri Nord og Sektor for Økonomi & Virksomhedsledelse, og tilføjer:

- Det er en kæmpe hæmsko for familiehandler, og det kan dreje sig om en stigning på flere hundrede tusinde kroner. På en gennemsnitsbedrift til en værdi af 30 millioner kroner vil stigningen være fra 300.000 til 750.000 kroner.

Dobbelt beskatning

Ulrik Krogsgaard mener desuden, at afgiften i sig selv er dybt urimelig.

- Det er urimeligt at beskatte en sælger, som ønsker at videregive sin virksomhed. Han har betalt skatter og afgifter af de midler, han har opsparet i virksomheden, og dem vil man nu beskatte en gang til i form af en forøget gaveafgift, når han vil give virksomheden videre til sine børn, siger han.

Agri Nord har rådet en del kunder til at få gennemført planlagte generationsskifter, så længe det er muligt, inden afgiften stiger.

Umiddelbart ser det ud til, at lovforslaget om afgiftsstigningen først fremsættes i anden halvdel af november måned og derfor formentlig først får virkning fra nytår.

- Det giver os måske et par måneder mere, så det kan være, vi kan nå at gennemføre nogle generationsskifter, vi ellers ikke havde nået, siger Torben Carstensen, der er skatteekspert i Agri Nord.

Sælgerpantebreve

Ulrik Krogsgaard havde også forventet sig meget af en ny model for sælgerpantebreve. Men det risikerer han at skulle kigge langt efter, for den er slet ikke nævnt i finanslovforslaget.

- Det havde vi ventet os meget af. En ny model kunne være med til at fremme generationsskiftet. Med den nuværende model bliver man beskattet af de penge, man lader stå i virksomheden med det samme på én gang. I den foreslåede nye model bliver man beskattet i takt med, at sælgerpantebrevet bliver afdraget, siger Ulrik Krogsgaard, og tilføjer:

- Det er ganske urimeligt, at man bliver beskattet af et lån, man har ydet til en anden, og som man i værste fald risikerer ikke at få tilbage.

- Det er en stor hindring for generationsskiftet.

mip

Læs også