bannerPos

L&F beder minister om alternativer til efterafgrøder

- Det er helt afgørende, at det sikres, at landmanden ikke straffes unødigt ved at låse produktionsmulighederne på baggrund af det foregående års vejrlig, lyder det fra Thor Gunnar Kofoed og Torben Hansen, henholdsvis viceformand og planteformand i Landbrug & Fødevarer.

Lasse Ege Pedersen

Nyhedsredaktør, Effektivt Landbrug
14-09-2019 16:17
I et brev til fødevareminister Mogens Jensen (S) beder Landbrug & Fødevarer om flere virkemidler til at opfylde miljøkravene.

Når det kommer til miljøvirkemidler, så mangler der alternativer til efterafgrøder. Det har Landbrug & Fødevarer længe ment, og nu forsøger organisationen sig med at skrive et brev til fødevareminister Mogens Jensen (S).

Brevet er underskrevet af viceformand Thor Gunnar Kofoed og planteformand Torben Hansen.

- I takt med at efterafgrødekravet stiger de kommende år, er vi alvorligt bekymret for, at planteproduktionen destabiliseres i en sådan grad, at det ikke bare økonomisk, men i særdeleshed også for miljøet, vil have store negative konsekvenser, indleder de to brevet.

Her bliver den relativt nye minister oplyst, at allerede i 2013 anbefalede man i Natur- og Landbrugskommissionen, at fremtidens regulering i langt højere grad skal forfølge opfyldelse af miljø- og naturmål frem for at sætte begrænsninger for produktionen.

- Det er helt afgørende, at det sikres, at landmanden ikke straffes unødigt ved at låse produktionsmulighederne på baggrund af det foregående års vejrlig

Torben Hansen og Thor Gunnar Kofoed, henh. plante- og viceformand, L&F

Og at en ny regulering skal skabe større gennemskuelighed og fleksibilitet, hvor den enkelte landmand i videst muligt omfang selv kan tilrettelægge sin gødningsanvendelse, dyrkningspraksis og husdyrproduktion samtidig med, at miljøkravene overholdes

- Men anbefalingerne om større fleksibilitet og flere virkemidler til opnåelse af miljøkravene er langt fra indfriet. I landbrugserhvervet oplever vi, her seks år efter Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger blev lanceret, at de to reelt anvendelige virkemidler med videnskabeligt fastsatte miljøeffekter stadigvæk er begrænset til normreduktion og efterafgrøder, lyder det i brevet.

Skal ikke straffes unødigt

Her gør man især opmærksom på reglerne, der er trådt i kraft i år, når det kommer til efterafgrøderne. Reglerne har tvunget landmænd ud i at etablere efterafgrøder sent på året. Senere etablering betyder, at den kvælstofreducerende effekt nedskrives.

Som reglerne er, betyder det, at landmanden fratrækkes kvælstofkvote i det efterfølgende produktionsår uden at have mulighed for at genvinde den tabte kvælstofkvote fra efterafgrødebanken eller ved udlæg af et større areal med efterafgrøder.

- Det er helt afgørende, at det sikres, at landmanden ikke straffes unødigt ved at låse produktionsmulighederne på baggrund af det foregående års vejrlig, lyder det fra Thor Gunnar Kofoed og Torben Hansen.

Fra de to lyder det, at tidlig sået vinterkorn kunne være en mulighed som alternativt virkemiddel. Det vil den være, hvis man ændrer omregningsfaktoren fra 1:4 til 1:2. Noget man mener at have fagligt belæg for at gøre.

Landbrug & Fødevarer foreslår foruden dette, at ministeren nedsætter en særlig arbejdsgruppe, som får til formål at gentænke den nuværende kvælstofregulering med henblik på at imødekomme de anbefalinger og hensigter, som Natur- og Landbrugskommissionen fremsatte for fremtidens regulering i 2013.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

Debatten på svinekongressen er uskøn

Der er for meget negativitet i debatten på svinekongressen. Tag nu ja-hatten på, lød opfordringen fra svineproducenten Jonas Würtz under debatten.

Harsk kritik regnede over formand på grund af tabt millionretssag

Formand Erik Larsen for Seges Svineproduktion fik hårde ord med på vejen fra henholdsvis formanden og næstformanden fra Danske Svineproducenter. Blandt andet på grund af hele balladen om DanBred og Danish Genetics samt den tabte retssag mod Ulrik Lundgaard fra Solvang Svineavl, som blev tilkendt syv millioner kroner.

Henrik Biilmann ny direktør i VikingGenetics

Nordisk kvægavlsforening, VikingGenetics, har udnævnt den hidtidige direktør for Friland A/S, Henrik Biilman, som administrerende direktør fra 1. februar 2020.

33 blev tilbageholdt i protester mod naturgenopretningsprojekt

Søndag forsøgte demonstranter i Lille Vildmose at blokere for Aalborg Kommunes arbejde i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt.

Dansk svineproduktion med i front på effektivitet

Danmark fravænner tre grise mere per årsso end nærmeste konkurrent. Samtidig har dansk svineproduktion EU’s laveste produktionsomkostninger pr. kilo svinekød, viser ny rapport.
Side 1 af 1667 (33322 artikler)Prev1234567166516661667Next