bannerPos

L&F kalder miljøvismands beregninger for grænsende til det absurde

En høj lækagerate er ikke et tungtvejende argument for at udskyde klimatiltag i landbruget, mener miljøvismand. L&F er helt uenige. Foto: Jacob Lund-Larsen
04-08-2020 07:50

Argument om at strenge klimakrav til dansk landbrug får produktion til at flytte udenlands, holder ikke, hvis man med udenlands mener inden for EU, mener miljøvismand Lars Gårn Hansen. L&F helt uenig med professoren.

- En høj lækagerate er er ikke et tungtvejende argument for at udskyde klimatiltag i landbruget, selvom man umiddelbart skulle tro det.

Sådan lød det i midten af juni til Altinget fra miljøvismand Lars Gårn Hansen, der også er professor i miljøøkonomi fra Københavns Universitet.

Lækage er et udtryk for, at hvis man blot flytter en produktion til et andet land for selv at blive mere klimaeffektiv. Udtalelsen har vakt opsigt – ikke kun fordi Altinget bragte selvsamme artikel fra juni en gang til i sidste uge – men også fordi, at man i Danmark til efteråret står foran afgørende klimaforhandlinger.

Politikerne skal her blive enige om, hvordan man rent faktisk når den ønskede målsætning på 70 procents reduktion af drivhusgasser inden 2030. Landbruget ventes her ikke at kunne gå fri for nye klimakrav.

Fra Lars Gårn Hansen lyder det, at grunden til, at en høj lækagerate ikke er et tungvejende argument for at lade være med at give landbruget nye klimakrav er, at der er en række sidegevinster. Det gælder blandt andet reducerede udledninger af kvælstof og ammoniak. Derfor vil de første mange klimatiltag i landbruget faktisk give samfundsøkonomisk overskud, mener miljøvismanden.

Han fortæller også, at vel er Danmark meget klimaeffektive sammenlignet med lande uden for EU. Internt i EU er sagen dog anderledes. Lars Gårn Hansen henviser til beregninger der viser, at hvis man opgør det i gennemsnit og kigger på, hvor mange penge der tjenes pr. ton udledt CO2, så er dansk landbrug mindre CO2-effektivt end landbruget i resten af EU.

- Og selv om man flytter noget produktion til et EU-land, hvor landbruget er væsentlig mindre CO2-effektivt, så er lækagen begrænset, hvis landet er bundet af EU's klimareduktionskrav for ikkekvotesektoren. Det skyldes, at landet på grund af EU-kravet skal gennemføre ny klimaregulering, der fjerner den stigning i CO2-udledning, som udflytningen af landbrugsproduktion fra Danmark medfører, lyder det fra miljøvismanden.

Absurd

Hos Landbrug & Fødevarer er klimadirektør Niels Peter Nørring fortørnet over Lars Gårn Hansens udtalelser.

- Det er en argumentation grænsende til det absurde, som miljøvismand Lars Gårn Hansen benytter, når han i en artikel i Altinget giver udtryk for, at dansk landbrug er mindre klimaeffektivt end gennemsnittet i EU. En konklusion, som han kommer til ved at se på, hvor stor indtjeningen er pr. produceret enhed, skriver klimadirektøren i et modsvar, som Altinget også har bragt.

Fra Niels Peter Nørring lyder det, at indtjening pr. produceret enhed blot er et udtryk for, at dansk landbrug har de formentlig højeste omkostninger i EU.

-  Det har vi blandt andet, fordi vi er meget stramt reguleret på miljøområdet og selv er gået forrest med massive investeringer i ny teknologi.

- Skulle man følge Lars Gårn Hansen, ville vi altså blive væsentligt mere klimavenlige, hvis vi for eksempel undlod at forny produktionsapparatet med ny miljøvenlig teknologi, eller hvis staten skruede ned for reguleringen, lyder det fra Niels Peter Nørring.

Se på det rigtige parameter

Fra Niels Peter Nørring lyder det, at klimaet er komplet ligeglad med indtjeningen. Det er altså et helt andet parameter, som man bør se på.

- Den eneste relevante parameter, når vi ser på klimaeffektivitet, er at se på, hvem der kan frembringe sine produkter mest klimaeffektivt målt i typisk CO2-ækvivalenter. Her har World Ressources Institute i en rapport netop bekræftet, at dansk landbrug er blandt de bedste og dermed på ingen måde under gennemsnittet, lyder det fra Niels Peter Nørring.

Niels Peter Nørring påpeger, at den vej, som man bør gå for at reducere udledningen fra landbruget, er at fortsætte med fokus på udvikling af fødevareklyngen.

- Så vil vi kunne levere den teknologi, de stalde og maskiner og den know how, som vil gøre en forskel ikke bare nationalt, men også globalt i forhold til at reducere den globale udledning af klimagasser, lyder det.

ege

 

Ny dæktryksregulering på Axion 900-traktorerne

Claas har netop lanceret CTIC-dæktryksregulering på Axion 900-traktorserien. Dæktryksbetjeningen er 100 procent Isobus-kompatibel og integreret i Cebis-terminalen.

Stor efterspørgsel på nyt gødningskoncept

I maj 2020 lancerede DLG et nyt gødningskoncept, der er skræddersyet til vinterhvede på planteavlsbrug. Konceptet meldes allerede udsolgt.

Stabilt grisemarked, men ustabilt fundament

Svinenoteringen forbliver i ro på 10,30 og er dermed uændret. Samtidig melder Danish Crown Pork, at efterspørgslen er jævn.

Fire rådgivningsvirksomheder vil samarbejde om konceptrådgivning

Nu vil de fire rådgivningsvirksomheder Velas, Sagro, Vkst og LandboNord samarbejde i virksomheden Dalico.

DM&E fraråder al kørsel til biogas- og industrianlæg

Kørsel til og på biogasanlæg med maskiner bredere end 2.55 m frarådes. Dette skyldes en ny principiel sag med et af DM&E’s medlemmer, og man regner med at køre en retssag for at fastsætte fortolkning af reglerne.

- Vi forventer flere

I alt er der nu bekræftet 29 tilfælde af afrikansk svinepest i den tyske delstat Brandenburg.
Side 1 af 1928 (38558 artikler)Prev1234567192619271928Next