Markager fastholder sine udtalelser

AU-professor Stiig Markager fastholder over for Effektivt Landbrug, at kvælstofudledningen – korrigeret for afstrømning – stiger 700 tons om året.

- Jeg står fuldstændig ved de udtalelser, som jeg har haft.

Sådan lyder det fra professor Stiig Markager ved Aarhus Universitet, som Effektivt Landbrug fredag eftermiddag talte med kort efter, at Bæredygtigt Landbrug på sin hjemmeside havde lagt en nyhed ud om, at de stævner professoren for de udtalelser, som han er komme med om, at der er en signifikant stigning i kvælstofudledningen siden 2010.

- Der er ikke noget, der har ændret sig. Jeg har ikke set nogle argumenter, som modsiger det, som jeg har sagt, siger han.

Men i Novana-rapporten fremgår der jo netop ikke nogen stigning på 700 tons om året. Der er jo forskel på det, som du siger, og det som man kan læse deri?

- Det er ikke korrekt. Det, jeg siger, det bygger på de tal, som ligger bag Novana-rapporten. Der er jo måske 15.000-20.000 tal, som ligger bag ved den. Derfor kan man selvfølgelig ikke gentage alle tallene i rapporten, men den stigning, som vi kan se i de senere år, den kan man også se i Novana-rapporten. Den er bare ikke særlig tydelig, fordi de viser hele udviklingen fra 1990 og frem til nu. Og så bliver stigningen i de senere år ikke særlig tydelig.

Føler sig forpligtet

- Der er jo også sket et stort fald fra 1990 og frem til 2010, hvilket jeg også har sagt i alle mulige sammenhænge, men omkring 2010-2011 stykker, der begynder det jo at gå den anden vej. Og når det overhovedet er interessant, så er det jo fordi, at vi har en politisk målsætning om, at vi skal have god økologisk tilstand i vores vandmiljø. Og det forudsætter et fald i kvælstofudledningen.

- Og når jeg fremhæver stigningen, som har været der i de senere år, så er det udelukkende fordi, at den er i modstrid med de politisk vedtagne målsætninger. Det føler jeg så, at jeg har en forpligtigelse til at gøre opmærksom på.

Fra Stiig Markager lyder det, at han ikke vil kommentere på selve stævningen fra Bæredygtigt Landbrug, før han modtager den.

- Sådan noget med stævninger er helt nyt for mig. Det er spændende, og når jeg får den med posten, så tager vi den derfra, siger Stiig Markager.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

Læs også