Politikere vil luge ud

De to sydjyske folketingsmedlemmer, Eva Kjer Hansen, (V), og Henrik Dahl, (LA), fik syn for sagen, da de forleden begav sig ud på ”Tour de afbureaukratisering” i det sønderjyske

Kan juletræer være bandlyst, fordi de forhindrer udsigten til en gravhøj? Kan et historisk jorddige kræves genskabt og dermed dele en produktionsmark i to?
Svaret er ja, og er eksempler på de mange besværlige bureaukratiske regler og krav, som landmænd møder i dagligdagen.
Og det var samtidig baggrunden torsdagens ”Tour de afbureaukratisering”, som de to sydjyske folketingsmedlemmer, Eva Kjer Hansen, (V), og Henrik Dahl, (LA), forleden  havde begivet sig ud på sammen med formand for LandboSyd, Mogens Dall.
Første stop var hos juletræsproducent Robert Sommerlund, Rødekro, der netop har oplevet at nej til at genplante et areal med juletræer, med den begrundelse, at træerne tager udsigten til en nærliggende gravhøj.
Ville han derimod plante majs, der vil kunne nå en højde på langt over to meter, og ligeledes tage udsigten – intet problem.
Det andet stop på turen var hos landmand Michael Sangild, Rødekro, der blandt andet har oplevet problematikken omkring historiske sognediger i marken, som en udfordring.
Både han og flere andre landmænd i området omkring Rødekro, har oplevet krav om at både sikre og genetablere jorddiger, og dermed i flere tilfælde få tvangsdelt en vigtig produktionsmark i to.
Både Eva Kjer Hansen og Henrik Dahl, noterede sig, hvad de blev præsenteret for, og understregede, at de mener, der er basis for at se på, om der er regler, der bør gås efter.
I forbindelse med afbureaukratiseringsturen var der indlæg ved to af LandboSyds´s konsulenter i form af chefrådgiver Helge Lorenzen og planteavlschef Jette Erichsen.
De to sønderjyske rådgivningseksperter, har arbejdet med et intenst og omfattende med at få lavet en oversigt over de mange regler, love, forordninger og andet, som landbruget lever med i dagligdagen – og ikke mindst de mange frister og datoer, den enkelte landmand skal holde styr på.
Samlet for landbruget en liste, der i print-udgave er omkring fire meter lang og rummer flere hundrede vigtige datoer pr. år.
-  Det er jo stukket helt af, konstaterede Jette Erichsen, der konstaterer de ”hårdest ramte” omkring vigtige datoer, er økologerne, der har ikke mindre end 400 (!) om året at holde styr på, mens et konventionelt planteavlsbrug med dyr eksempelvis ”kun” har omkring 160 vigtige datoer, der bør plottes i kalenderen.
Eva Kjer Hansen og Henrik Dahl gav begge udtryk for, at det omfattende materiale både skal og bør bruges som en politisk indgang, til at få forenklet reglerne for landbruget.

Læs også