Styrelse vil gerne se nærmere på Gefions nye tal om Karrebæk Fjord

Den sjællandske landboforening Gefion har fundet rester i vandet af det miljøfarlige stof TBT, som ligger 850 procent over grænseværdien i det område, hvor der er blevet dumpet i fjorden. Miljøstyrelsen forstår undren.

For et halvt år siden lød det fra Miljøstyrelsen, at der ikke var nogle problemer overhovedet med miljøfremmede stoffer i det bundfald, som blev genplaceret inde i Karrebæk Fjord i forbindelse med en oprensning af sejlrenden. Det var rent sand lød det.

Siden har den sjællandske landboforening Gefion dog selv taget målinger i området, og har konstateret fund af det miljøfarlige stof TBT, som i nogle tilfælde er 850 procent over grænseværdien.

Fra Miljøstyrelsen lyder det i en skriftlig kommentar, at man godt forstår den undren, som de nye tal fra Gefion giver anledning til, og man gerne se nærmere på de nye tal fra Gefion. Miljøstyrelsen skriver:

- Miljøstyrelsen er opmærksom på og forstår den undren, som de nye tal fra Gefion om miljøfremmede stoffer i Karrebæk Fjord, giver anledning til. Miljøstyrelsen handlede allerede i foråret, hvor det viste sig, at bypass af materiale fra sejlrenden potentielt kunne påvirke målestationerne, idet styrelsen bad Kystdirektoratet tilbagekalde Næstved Havns tilladelse til at bypasse havbundsmaterialet fra sejlrenden.

- Miljøstyrelsen erkendte dengang, at bypass-tilladelsen ikke burde være givet. Miljøstyrelsen vil imidlertid gerne have lejlighed til at se nærmere på Gefions undersøgelse, før vi udtaler os om de nye resultater, og vi vil kontakte Gefion herom.

Sådan lød det i marts

I marts måned afviste kontorchef i Miljøstyrelsen, Helle Pilsgaard alt om, at der skulle være problemer med TBT i det bundfald fra sejlrenden, som blev dumpet inde i Karrebæk Fjord. Her sagde hun til Effektivt Landbrug:

- Vi har taget stilling til indholdet af forurenende stoffer. Jeg kan også helt afvise, at der skulle være nogle problemer i forhold til TBT, sagde hun

TBT er et stof, som stammer fra skibenes bundmaling, og i marts i år påpgede man fra Gefions side, at det findes i det bundfald, som graves op fra sejlrenden. Det skete med henvisning til den ansøgning om at rense sejlrenden, som Næstved Havn sendte ind til Kystdirektoratet i 2017. Heri kan man læse, at konsulenthuset Orbicon, som udarbejdede ansøgningen for Næstved Havn, oplyser, at en del af bundfaldet netop indeholder TBT.

Fra Helle Pilsgaard lød det i marts, at det bundfald med TBT enten bliver bortskaffet på land, hvis det er meget forurenet, eller hvis forureningsgraden er mindre, bliver placeret på en såkaldt klapplads, som ligger uden for fjorden, og som populært kan betegnes som en undersøisk losseplads, og altså ikke hører til det, som igen ender i Karrebæk Fjord

Læs også