Rådgivningsvirksomhed booster den lokale vækst

Hos Velas i Aars er ambitionen klar. Væksten skal øges, både når det gælder kunder og medarbejdere. Inden for en to- til femårig periode forventer afdelingslederen en fordobling af antal medarbejdere med fast base i Aars, som følge af den kundetilgang virksomheden lige nu oplever.

- Vi bliver i dag valgt til på grund af den rådgivning, vi kan levere. Kunderne har fokus på, at de ikke alene skal have lavet en række serviceydelser, men også have noget rådgivning, som kan flytte deres bundlinje og hjælpe dem, siger Anette Finderup, som er afdelingsleder i Velas Aars. Fotos: Tenna Bang Velas i Aars vil vækste, både på antal kunder og medarbejdere.

Det er ikke længe siden, at Velas i Aars blev valgt til på grund af prisen. I dag er det anderledes, oplever Anette Finderup, som siden 2019 har været ansat som afdelingsleder i Aars.

- Vi bliver i dag valgt til på grund af den rådgivning, vi kan levere. Kunderne har fokus på, at de ikke alene skal have lavet en række serviceydelser, men også have noget rådgivning, som kan flytte deres bundlinje og hjælpe dem, siger Anette Finderup.

Hun oplever en stigende interesse for rådgivning foruden de serviceydelser, som kunderne altid har efterspurgt. En interesse, som både kommer fra de professionelle landmænd, deltidslandmænd og byerhvervskunder.

Fuld fokus på Aars

Derfor slår Velas-koncernen nu et slag for, at deres Aars-afdeling skal gøres endnu mere synlig på landkortet.

Målet er vækst, både på medarbejdersiden og antal kunder.

I dag sidder der fem ansatte i økonomiafdelingen, som hver dag møder ind i Aars.

- Men det er sjældent, der kun er fem, siger Anette Finderup. Der er nemlig også tilknyttet to planteavlskonsulenter, en på salgsafgrøder og kartofler, og en på grovfoder – to som fremadrettet kommer til at sidde endnu mere i Aars. Det gælder også en kvægrådgiver, en byggerådgiver og tre driftsøkonomer. Her er man på kort tid gået fra et behov på en driftsøkonom til tre, som alle har deres gang i Aars.

Flere medarbejdere på vej

Og spørger man afdelingslederen, der startede sin karriere i Velas for otte år siden som økonomikonsulent, vil der også komme flere ansatte i Aars, fordi kundetilgangen er stigende.

I første omgang bliver der brug for flere assistenter.

- Vi kan også se, at de tre driftsøkonomer sidder her mere og mere. Og man kunne også godt forestille sig, at flere af dem får fast base i Aars, forklarer Anette Finderup.

På sigt ser afdelingslederen også, at der bliver behov for for eksempel kvægrådgivere med fast base i Aars.

- Jeg kunne godt være fristet til at sige, at vi inden for en to- til femårig periode sidder dobbelt så mange, som vi gør i dag i Aars, primært indenfor kvæg og økonomi, siger Anette Finderup.

Tilgang af nye kunder

Væksten af kunder er allerede i gang, og det vil afdelingen i Aars booste.

- Jeg tror, at der er et kæmpe potentiale her. Der er rigtig mange store kvægbrug i området. Og jeg tror på, at vi vil se, at dem, der er store, bliver større og kommer til at kræve en helt anden type rådgivning, og det skal vi også være et hus, som kan løfte. Samtidig kommer der også flere og flere deltidskunder, og det er et helt kundesegment i sig selv. Aars skal både kunne tage den tunge rådgivning og hjælpe kunder gennem store generationsskifter og yde den rådgivning, der flytter deres bundlinje, men vi skal også kunne servicere deltidskunder med de produkter, de efterspørger. Og det kan vi også, siger Anette Finderup.

- Det kan godt være, at vi ikke har det store kontor endnu, men vi har alle muligheder for at kunne trække alt herop, og sparringsmulighederne med kollegaer i for eksempel Viborg. Så kunden får nøjagtig den samme oplevelse, når de går ind her, som hvis de går ind i Viborg.

Lokal forankring

De ting, som vejer tungt hos kunderne, når de vælger Velas i Aars, er foruden rådgivningen det, at de har et fysisk kontor.

- Vi gør rigtig meget ud af at være lokale, vi har mange byerhvervskunder, har en god dialog med med handelsstandsforeningen, er med i erhvervsrådet og samarbejder også med VUC omkring efteruddannelse af landmænd og landbrugsmedarbejdere. Vi er synlige i lokalområdet og støtter op omkring det lokale. Vi har også et samarbejde med dyrlægerne BoviCura. Det er altså ikke kun et satellitkontor her i Aars, men et stort fysisk kontor, og det betyder virkelig noget for kunderne, siger Anette Finderup.

Derfor er afdelingslederen heller ikke i tvivl om vejen frem for Aars-kontoret.

- Vi skal vækste på kundetilgang, og det skal vi, fordi vi leverer en rådgivningskvalitet, som kan flytte landmandens bundlinje, blandt andet er vi rigtig stærke på tværfaglige samarbejder. Vi har også tilbud direkte henvendt til deltidslandmanden, så han udelukkende får det, han har brug for, siger Anette Finderup.

Derfor er Aars-afdelingen allerede i fuld gang med at gøre sig mere synlige i arbejdet om at øge væksten.

- Jeg kunne godt være fristet til at sige, at vi inden for en 2-5 årig periode sidder dobbelt så mange, som vi gør i dag i Aars, primært indenfor kvæg og økonomi.

Anette Finderup, afdelingsleder ved Velas Aars

Samarbejde med VUC

Som noget nyt, har Velas i Aars startet et samarbejde med det lokale VUC i byen.

Samarbejdet indebærer, at Velas kan tilbyde, for eksempel sprogskole til medarbejdere ude på bedrifterne gennem VUC. Det kan også være en opgradering til landmanden selv med undervisning i for eksempel it, engelsk eller matematik.

- Det er en gevinst for landmændene, at de kan få deres medarbejdere efteruddannet, men det er også en stor gevinst for medarbejderne at de lære sproget og lære at begå sig i det samfund, de er i. Samtidig har landmanden mulighed for at dygtiggøre sig i forskellige fag.

Det er gratis for den ansatte at deltage og arbejdsgiveren kan få refusion for den tid den ansatte bruger på det, hvis det foregår i arbejdstiden.

Velas i Aars er derfor lige nu på jagt efter deltagere, så de kan få startet et hold op. Anette Finderup forventer, at undervisningen kommer til at foregå i Velas-lokalerne i Aars.

Læs også