Mælk – er det en god forretning?

Mælkeproduktionen i Danmark har det godt i disse år. Der efterspørges mere mælk, end der produceres. Dog regner virksomhedsøkonomer hos LandboSyd med, at det topper i 2022, og det er tid at vise rettidig omhu.

2021 var et godt år for landets mælkeproducenter. 2022 bliver endnu bedre. 2023 bliver også godt, men nok nærmere på niveau med 2021.

Sådan lyder den hurtige prognose fra virksomhedsøkonomerne Bent Sørensen og Jakob Ellegaard fra LandboSyd.

- Hav tjek på likviditeten – få udarbejdet et budget

Bent Sørensen og Jakob Ellegaard, virksomhedsøkonomer, LandboSyd

- Hovedårsagen til, at mælkeproduktionen i Danmark har det så godt lige p.t., skyldes den ene faktor, at der det sidste års tid er produceret 1 kg mælk mindre, end der efterspørges. Noget, der har været mælkeproducentens ønskescenarie de seneste 25 år, forklarer Jakob Ellegaard og tilføjer, at man de samme 25 år har kunnet købe en halvanden liters danskvand eller cola for op til 15 kroner i supermarkedet.

Stigende priser på stort set alle inputfaktorer vil dog lægge et anseeligt beslag på den højere mælkepris.

- Tidligere år har vi set dækningsbidrag på 1,05-1,25 kr. pr. kg EKM i gennemsnit. I 2021 var vi nærmere de 1,45 kr. pr. kg EKM, og hvor ender vi i 2022? Måske på 1,70 kr. pr. kg EKM?, siger Bent Sørensen.

Hvem vinder?

Når det er opgangstider, er de store vindere oftest mælkeproducenterne med den harmoniske bedrift, med få eller ingen forpagtninger, stor volumen og høj selvforsyningsgrad. Det er i opgangstiderne, at det giver pote, at man har holdt produktionsapparatet up to date.

Taberen er derimod den mælkeproducent, der har for høj fremstillingspris – måske på grund af mangler i produktionsapparatet, uhensigtsmæssig logistik eller andre forhold, der fordyrer produktionen. Det gælder nok også dem, der har brugt mange ressourcer på forbedringer uden, at produktionen endnu er kommet op i gear.

Hvad sker der frem mod 2023?

Træerne gror ikke ind i himmelen, og nok ikke mælkeprisen heller. Men den falder sandsynligvis ikke tilbage til 2,75 kr. pr. kg mælk som i 2021. Den lander nok nærmere på 3,00-3,50 kr., lyder vurderingen fra virksomhedsøkonomerne.

- Til gengæld skal vi regne med stigende priser i både mark og stald. Det forventes, at de interne overførselspriser på græs og majs øges med 10-15 øre pr. FEN, forklarer Jakob Ellegaard.

Mange mælkeproducenter vil også kunne se frem til en stigning i produktionsomkostningerne i grovfodermarken. Således forventes en stigning på cirka 2.000 kr. pr. ha grovfoder, heraf 1.000 kr. i stykomkostninger og 1.000 kr. i kapacitetsomkostninger. Dermed bliver der ikke råd til en eventuel stigning i forpagtningerne på jorden. Samtidig forventer vel ingen, at prisen på for eksempel energi, maskinstation og foder vil falde foreløbig.

- Dermed forventes stykomkostningerne i mælkeproduktionen at stige med 30-45 øre pr. kg EKM, afhængig af selvforsyningsgraden på bedriften, siger Jakob Ellegaard.

En ny normal

- Vi ønsker ikke at male fanden på væggen for dansk mælkeproduktion. Men vi vil gerne opfordre mælkeproducenter til at indstille sig på en ny normal og udvise rettidig omhu, siger Bent Sørensen.

Rettidig omhu er eksempelvis:

Lav aftaler i god tid (foder, energi, maskinstation, vedligehold).

Afsæt midler til eventuel skattebetaling i 2023.

Læg en investeringsplan.

Hav tjek på likviditeten – få udarbejdet et budget.

Læs også