Mandag stemmes om fusionen

Centrovice-bestyrelsen håber på stort fremmøde ved den ekstraordinære generalforsamling den 4. november i Vissenbjerg.

De fynske landmænd har gennem årene været indkaldt til flere generalforsamlinger, hvor der i takt med strukturudviklingen i landbruget har skullet tages stilling til foreningssammenlægninger. Senest i 2008, hvor Centrovice blev til med sammenslutningen af de to tilbageværende fynske landboforeninger, LandboFyn og Agrogården, med hver deres rådgivningskontorer.  

En indbydelse til endnu et sådant møde er nu igen sendt ud til de fynske landboforeningsmedlemmer – denne gang for første gang om en fusion med en partner udenfor Fyn om sammenlægning af rådgivningsaktiviteterne.

Som bekendt offentliggjorde bestyrelsen hos Centrovice forleden fusionsplanerne med LMO om en fælles rådgivningsvirksomhed. Mens den jyske rådgivningsvirksomhed ejes af otte østjyske landboforeninger, som på bestyrelsesmøder allerede har sagt god for fusionen, så skal Centrovice-medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling tage stilling til den omfattende plan. Det foreskrives af foreningens vedtægter.

Det sker mandag den 4. november klokken 13.00 på rådgivningscentret i Vissenbjerg.

Fynsk identitet

- Vi håber, at rigtig mange medlemmer, og ikke mindst de aktive medlemmer, vil møde op, for at være med til denne vigtige beslutning for de fynske landmænds fremtidige rådgivning, lyder opfordringen fra Centrovice-formand Torben Povlsen forud for mandagens møde.

Det indledes med frokost fra klokken 12, og efter gennemgang af fusionsoplægget med mulighed for spørgsmål og debat, skal der tages beslutning om fusionen med simpel flertalsafgørelse.

- Jeg tager intet for givet. Det er en enig bestyrelse, som står bag fusionsplanerne. Ja. Men det er vores medlemmer, der bestemmer. Det er naturligvis en demokratisk proces, understreger Torben Povlsen, der pointerer, at den fynske identitet vil skinne tydeligt igennem overfor de fynske medlemmer i hverdagen, hvis fusionen bliver en realitet.

Uændret fynsk forening

Kontoret i Vissenbjerg, hvor Centrovice i dag har hovedkontor, vil således indgå som et betydeligt rådgivningshus, sammen med LMO’s rådgivningscentre i henholdsvis Søften ved Aarhus, Viborg og Horsens. Desuden findes tre jyske satellit-kontorer, og kontoret på Ærø vil også blive bibeholdt i den nye fusion.

- Og, tilføjer Torben Povlsen, landboforeningen vil fortsat være 100 procent fynsk. Og skal hidtil varetage de fynske medlemmers interesser, ikke mindst på det landbrugspolitiske plan.

- Her står vi i fremtiden overfor store udfordringer, både i takt med udviklingen i erhvervet med endnu større bedrifter. Men også i forhold til det omkringliggende samfund, klima- og miljødebatten og de mange andre politiske emner, som hele tiden rejses, og hvor vores erhverv ofte er involveret.    

 

Læs også