Risiko for obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder i 2018

Til trods for den store tilslutning til den målrettede efterafgrødeordning i år er der på nuværende tidspunkt områder, hvor der fortsat mangler at blive søgt mange hektar. I de områder kan et obligatorisk krav blive en realitet.

I dele af Danmark er der et stort restbehov for målrettede efterafgrøder. Det oplyser Landbrugsstyrelsen. Der findes områder af Danmark, der allerede er i mål, inden ansøtningsrunden slutter, men der mangler i skrivende stund cirka 12.100 hektar ud af det samlede indsatsbehov på cirka 114.000 hektar.
 
Det obligatoriske krav vil kun gælde i de områder, hvor der ikke er søgt nok målrettede efterafgrøder, og derfor stadig er behov for efterafgrøder. Derfor er det vigtigt, at der bliver søgt flere efterafgrøder i de områder, hvor behovet er størst.

Landmænd, der er omfattet af et obligatorisk krav, kan modregne de hektar målrettede efterafgrøder, som vedkommende har søgt til i den frivillige runde.
 

Læs også