Griseproduktion trodser strømmen: Leverer øget overskud

I en tid hvor de den danske griseproduktion er presset af en lav notering og stigende foder- og energipriser, skiller den fynske produktion Langerod sig ud ved at have leveret et stigende overskud.

Med en grisenotering på sit laveste niveau i lang tid og med stigende foder- og energipriser er de danske svineproducenter presset som aldrig før. Det fremgår tydeligt af de danske produktioners årsregnskaber, hvor der i de fleste tilfælde allerede kan ses store fald i resultaterne og generelt røde tal.

Men en af de bedrifter, der skiller sig ud i mængden, er Langerod ApS, der holder til i Tommerup sydvest for Odense. Bedriften har cirka 1300 søer og slagter årligt cirka 42.000 grise og har formået at levere et stigende overskud.

Regnskabet dækker perioden den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021, og i perioden er resultatet efter skat steget fra 9,8 millioner kroner til 10,3 millioner kroner. Ligeledes er egenkapitalen på 46,2 millioner kroner, hvilket er en stigning i forhold til 2020, hvor egenkapitalen var på 36,4 millioner kroner. 

Ejer og direktør hos Langerod ApS Henrik Solgaard erklærer både i ledelsesberetningen og over for Effektivt Landbrug sig tilfreds med resultatet, men har derudover ingen kommentarer til regnskabet. 

Bruttofortjenesten for Langerod ApS er i samme periode steget fra 20, millioner kroner til 21,2 millioner kroner.

 

Regnskabstal for LANGEROD ApS
Regnskabstal

Læs også