Maskin- og tilbehørsforretning øger millionoverskuddet

2021-regnskabet for maskin- og tilbehørsforhandleren P. Lindberg viser et positivt resultat på 27,7 millioner kroner med et udbytte på 27 millioner kroner.

I forhold til 2020-regnskabet er resultatet vækstet med 19 procent, fra 23,3 millioner kroner. Regnskabet viser en samlet egenkapital på 57,9 millioner kroner, hvilket er en stigning i forhold til sidste års regnskab, hvor egenkapitalen lå på 53,1 millioner kroner.

P. Lindberg betegner selv resultatet i sin ledelsesberetning som meget tilfredsttillende og som værende over forventning. For 2022 forventer man et resultat på linje med 2021.

Regnskabet viser en afkastningsgrad på 31,35 procent.

Læs også