Frist for skovrejsning forlænges

Lodsejere får en måned mere til at ansøge om tilskud til privat skovrejsning.

Fristen for at søge om tilskud til privat skovrejsning bliver forlænget. Lodsejerne får en måned ekstra, og ordningen lukker den 2. november 2023. Det oplyser Landbrugsstyrelsen.

Under tilskudsordningen for privat skovrejsning kan du søge tilskud til at etablere ny skov på landbrugsjord, som du ejer. Dette års ansøgningsrunde er fortsat åben, da ansøgningsrunden er forlænget med en måned.

Flere kan nå at søge

Ansøgningsrunden for privat skovrejsning åbnede med en måneds forsinkelse den 3. august 2023, fordi Styrelsen afventede den politiske godkendelse af vandområdeplanerne for tredje vandplanperiode.

Det betyder, at runden blev forkortet, og flere ansøgere kan have svært ved at nå at indhente VVM-tilladelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet), som skal indsendes sammen med ansøgningen til tilskudsordningen. Derfor er ansøgningsfristen forlænget tilsvarende med en måned, så flere kan nå at ansøge.

I år er der afsat 135 millioner kroner til ordningen fordelt på private og kommunale ansøgere.

Du kan læse mere om dine muligheder for tilskud til privat skovrejsning i vejledningen og bekendtgørelsen, som du finder under Tilskudsguide på lbst.dk.

Læs også