Skovforening: - Store skove giver mest værdi

Store og sammenhængende skovarealer er vejen frem, når man taler om klima og CO2.

Det mener man i hvert fald hos Dansk Skovforening, der har været en tur på Christiansborg på invitation fra Økonomiministeriet for at give sin mening og bidrag til forhandlingerne omkring en kommende CO2-afgift på landbruget.

- Store skove leverer meget bedre på alle parametre – det gælder både træproduktion, biodiversitet, klima og rekreation. Derfor anbefaler vi treparten, at en kommende national skovrejsningsordning har fokus på at skabe større sammenhængende skovarealer, siger direktør i Dansk Skovforening Anders Frandsen til foreningens hjemmeside.

Der eksisterer i forvejen flere forskellige tilskudsmuligheder for etablering af ny skov. I Svarer-rapporten nævnes muligheden for en national støtteordning for skovrejsning med 92.000 kroner i støtte pr. hektar skov.

Foruden kompensation for selve jordværditabet ved omlægning fra landbrugsjord til skov, foreslår Dansk Skovforening, at der tillige medregnes effekter som grundvandsbeskyttelse, reduceret kvælstofudvaskning, Samtidig bifalder man Svarer-rapporten anbefaling om, at nåletræ sidestilles med løvtræ.

Læs også