Landbrugsjord omlægges til skov

Fynsk projekt er blandt de første med multifunktionel jordfordeling, hvor 630 hektar øst for Svendborg forventes at blive omlagt til skov. I alt regner Landbrugsstyrelsen med, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

Der er netop givet betinget samtykke til tre projekter med multifunktionel jordfordeling, heraf et på Fyn øst for Svendborg. Det oplyser Landbrugsstyrelsen.

Målet er gennem frivillige aftaler at skabe mere plads til skov og natur og tilbyde landmændene nye marker, der ligger tæt på gården og har en høj dyrkningsværdi. Det er ét af de scenarier, som i en snarlig fremtid kommer til at udspille sig, når kommuner og Naturstyrelsen i tæt samarbejde med landmændene skal i gang med at puslespilsbrikkerne til fremtidens danske landskab.

- Multifunktionel jordfordeling handler om at skabe mere plads til natur og friluftsliv samtidig med, at landbruget får adgang til den jord, som giver det største udbytte. Det er de tre projekter, som har fået betinget samtykke, alle gode eksempler på, siger vicedirektør i Landbrugsstyrelsen Gitte Jensen-Fangel. 

25 lodsejere berøres

Planen for jordfordelingsprojektet ved Svendborg er at omlægge marker inden for to områder på samlet 630 hektar brutto til et stort skovområde. Den nye skov giver mulighed for bynært friluftsliv og kommer til at ligge ovenpå et drikkevandsmagasin, så den vil sikre rent drikkevand til Svendborgs borgere.

De to områder er placeret mellem Svendborg og Skårup omkring Holmdrupvej og Skovmøllevej. De to områder er på henholdsvis 350 hektar brutto/300 hektar netto og 280 hektar brutto/240 hektar netto.

Projektet forventes at berøre 25 lodsejere.

 

Læs også