Miljøstyrelsen vil øge det danske skovareal

Som et led i at skabe en retning for den danske skovpolitik og understøtte en bæredygtig udvikling i danske skove, sender Miljøstyrelsen nu et udkast til et nyt skovprogram i høring.

Miljøstyrelsen vil udvide det samlede danske skovareal, så det ved udgangen af det 21. århundrede dækker 20-25 procent af Danmarks samlede areal.

Det er et af de centrale elementer i det udkast til et nyt skovprogram, som Miljøstyrelsen har sendt i høring.Udover et øget skovareal har styrelsen også fokus på biodiversitet, oplyser Miljøstyrelsen på deres hjemmeside. En opgørelse i 2016 viste, at skovene udgør 14,5 procent af Danmarks areal. 

Det er skovprogrammets mål, at ti procent af det samlede skovareal inden 2040 har natur og biologisk mangfoldighed som det primære driftsformål. 
Skovprogrammet har 13 strategiske pejlemærker fordelt på seks overordnede temaer, som skal sætte kursen for en bæredygtig skovforvaltning.

Det nye skovprogram afløser det hidtidige, der stammer helt tilbage fra 2002. Høringen om det nye skovprogram varer frem til den 6. april. Udkastet kan ses i sin helhed her (pdf).

Læs også