33 millioner liter spildevand røg ud i Fladså

Tekniske fejl var skyld i, at 33 millioner liter fortyndet spildevand skyllede ud i Fladså ved Næstved. Nu kritiseres kommunen.

Et tilstoppet afløb og en fejl i den elektroniske overvågning af et sparevandsbassin betød, at 33 millioner liter fortyndet spildevand i løbet af flere måneder løb ud i Fladså ved Næstved. Det bekræfter Niels Hav Hermansen, der er teamleder i Center for Plan og Miljø ved Næstved Kommune. 

- Der var desværre sket nogle tekniske fejl. På et sparebassin er en klap blevet åbnet op på grund af nogle affaldsprodukter, og derudover har den elektroniske overvågning ikke virket og ikke givet besked om det, så det er stået på relativt længe, siger han til Landbrug Øst.

Udslippet fik hurtigt konsekvenser og fik kommunen til at sætte en række tiltag i gang, fortæller han.

- Sammen med NK-Forsyning har vi fået Niras til at lave en undersøgelse af, hvordan det har påvirket vandløbet.  Samtidig har NK Forsyning fået en anden praksis for, hvordan de overvåger sparebassiner og overløb. Så der er sket en ændring af praksissen på området, siger han.

Lettet over rapport

Rapporten har vist, at udslippet i det store hele ikke har haft betydning for blandt andet fiskebestanden.

- Og der er vi da glade og lettede over, at det viser sig, at der ikke er nævneværdig påvirkning, hvis der i det hele taget har været. Og hvis der er sket noget, har det kun været lokalt omkring udløbsstedet. Det er jo heldigvis fortyndet spildevand, og det er sket på en årstid, hvor der er meget vand i åen i forvejen, siger Niels Hav Hermansen og fortsætter:

- Vi har gjort op, at det svarer til et udløb på 2,5 liter i sekundet i gennemsnit. Det skal ses i forhold til vandløbets gennemsnitsvandføring på 850 liter i sekundet. Så det er hurtigt blevet fortyndet og ført videre. Det er om vinteren, man har den mindste effekt af den slags udløb, så på den måde er der nogle heldige omstændigheder ved det, siger han.

Hos landboforeningen VKST er man forundret over den holdning, der bliver lagt for dagen hos Næstved Kommune.

- Havde det været en landmand, der havde haft et udslip fra for eksempel en gyllebeholder eller lignende, så havde der været bål og brand og udrykning, og der havde været forsider på alle landets aviser. Men det sker ikke, når det er en kommunal myndighed, som er ansvarshavende, siger Harald Palmvang, der er bestyrelsesmedlem i VKST.

Mangler proportioner

Og der mangler proportioner i det tilsyn, der bliver foretaget, mener Harald Palmvang.

- Vi taler jo her om 33.000 kubikmeter, som de selv har regnet sig frem til. Og så taler man om i Næstved kommune at udøve politianvendelse overfor spredte bebyggelser, der ikke har fået deres spildevandsforhold i orden. og det typisk er ganske få kubikmeter, vi taler om her. siger han, og tilføjer, at han mener, at kommunen bagatelliserer sagen.

Men det afviser Niels Hav Hermansen.

- Vi har på ingen måde bagatelliseret det. Vi reagerede prompte og har fået standset det, sat en undersøgelse i gang, så jeg tænker ikke, at vi kunne have gjort meget mere meget hurtigere, som giver mening, siger han og fortsætter:

- Man skal også huske på, at når vi først opdager det, er det noget, der har stået på i flere måneder, så jeg kan ikke genkende, at vi skulle have bagatelliseret det.

For Harald Palmvang er det ikke et spørgsmål om, at man fra landbrugets side ikke skal gøre noget for at minimere belastningen fra for eksempel spildevand.

- Jeg siger ikke, at de spredte bebyggelser og andre steder ude på landet ikke skal rense deres spildevand, for det gør jeg selv, og det gør landboforeningen ind for, at vi skal. Men der var måske en mere lempelig måde at gøre det på fremfor at politianmelde folk, siger Harald Palmvang.

Læs også