Kampagnestart indledes med øko-roer

Sukkerfabrikken i Nykøbing Falster begynder fredag den 18. september med de økologiske sukkerroer, mens Nakskov-fabrikken først starter den 29. september.

SUKKERROER Nordic Sugar har netop udsendt leveringsplaner til sukkerroedyrkerne for den kommende kampagne.

Fabrikken i Nykøbing Falster forventes at starte modtagelse af sukkerroer – benævnt kampagnen – fredag den 18. september, og det er med de økologiske roer. Den økologiske kampagne forventes at vare fem til seks dage, hvorefter der fortsættes med konventionelle roer.

Fabrikken i Nakskov forventes at starte tirsdag den 29. september.

Starttidspunkterne i år er påvirket af en miljøgodkendelse for Nakskov Sukkerfabrik. Uheldigvis sætter den en begrænsning for de mængder, som fabrikken kan oparbejde. Derfor er Nordic Sugar nødsaget til at lade Nykøbing starte lidt før.

Prøveoptagning over middel

- Vi har gjort, hvad vi kunne for at få en så sen kampagnestart som muligt, så vi sikrer mest mulig tilvækst. Men med de givne omstændigheder er vi nødt til at starte som beskrevet, for at miljøgodkendelser kan blive opfyldt og kampagnelængderne ikke bliver for lange, lyder det fra Nordic Sugar.

- Som i de senere år, når fabrikkerne er startet op på forskellige tidspunkter, fordeler vi byrderne ligeligt i hele dyrkningsområdet. Det betyder, at der bliver leveret roer fra både Nakskovs og Nykøbings oplande i de første dage, hvor det kun er Nykøbing, der er i gang, slutter man fra Nordic Sugar, der den 24. august gennemførte den sidste prøveoptagning af sukkerroer.

Optagningen viser fortsat pæne udbytter over 5-årsgennemsnittet. Der er dog et væsentligt fald i sukkerprocenten som følge af regnen, men generelt er roerne fortsat sunde og har mulighed for en god tilvækst frem til kampagnen.

Læs også