Jagt på guldet i det næste årti

Over 120 sukkerroedyrkere fik inspiration til andre indtægtskilder, da Sesvanderhave havde julemøde i Maribo.

JULEMØDE Mere end 120 sukkerroedyrkere var samlet, da Sesvanderhave holdt sit traditionelle julemøde i Restaurant Bangs Have i Maribo på Lolland, hvor roefirmaets danske ekspert, Henrik Møller, præsenterede et spændende og alsidigt program, der langt fra kun handlede om roer.

- Hvor finder vi guldet i det næste årti, er temaet denne gang, og det er vel passende, da vi snart tager hul på 20’erne, kom det fra Henrik Møller, som indledte med en mindre »salgskampagne« for Sesvandershave-sorterne.

Mange sukkerroedyrkere har dog mulighed for at supplere indtægterne gennem blandt andet solceller, og Michael Vater fra Better Energy A/S orienterede de fremmødte om de forskellige muligheder og kom i den forbindelse også ind på de udfordringer, der kan være omkring lokalplaner og nettilslutningen. Der kan også være andre forhindringer.

- Det er ikke superpopulært alle steder, og det er heller ikke alle steder, at det kan lade sig gøre, fordi vi i Danmark har utrolig mange bindinger. Det kan være fredninger eller også bare kommuner, som ikke er så begejstrede for disse solcelleparker, oplyste han.

Naboer kan ind imellem også stille sig på bagbenene, men problemerne kan ofte løses, og der findes tillige også flere former for kompensation.

Klare fordele

For de landmænd, der vil og kan få lov, ligger der dog en nem, ekstra indtægt, når først solcelleparken er etableret. Michael Vater understregede i den sammenhæng, at solcellerne ikke stiller de store krav til jorden.

- Vi er på ingen måde på jagt efter den bedste landbrugsjord, men bygger solcellerne på den ringeste jord. Den jord, I landmænd helst vil af med.

- Med en solcellepark kan man få højere indtægter på den magre jord, og bankerne er sikre på en indkomst, påpegede han og opfordrede naturligvis de fremmødte til at overveje at få etableret en solcellepark og fastslog, at der på Sydhavsøerne i hvert fald er et par klare fordele.

- Der er en god solindstråling, og så er der heller ikke for mange bakker, pointerede han på julemødet på Lolland, der netop på grund af sit falde terræn til tider kaldes »pandekageøen«.

Traditionen tro præsenterede Henrik Møller senere på julemødet en »hemmelig« gæst, og det var formanden for Teknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, Gert Mortensen (S), der konkret fortalte, hvordan kommunen griber ansøgningerne og planlægningen af solceller an.

Gert Mortensen lagde i den forbindelse vægt på, at ansøgerne havde drøftet solcelleplanerne med naboerne, da det ofte var her, de fleste konflikter opstod.

Læs også