Nyt IT-værktøj giver nye muligheder i avlsudviklingen

Som de første i verden har Seges Svineproduktion, Avl & Genetik, taget IT-værktøjet »LMT« i brug. Ifølge Svineproduktion.dk åbner det for helt nye muligheder for DanBreds avlsudvikling.

Det system, der er blevet brugt til at beregne avlsindeks på grise i DanBreds avlsprogram de seneste mange år, er efterhånden gået hen og blevet forældet i forhold til behovet for kapacitet.

- I dag har vi enormt store datamængder på alle vores avlskandidater. Det er det, der gør DanBreds avlssystem så effektivt. Men datamængderne har stor påvirkning på hastigheden, når vi beregner avlsindeks, hvilket jo sker en gang om ugen, siger Tage Ostersen, som er afdelingsleder i Seges Svineproduktion, Avl & Genetik til Svineproduktion.dk.

For eksempel er DNA-data i forbindelse med genomisk selektion på bare ét dyr 2.000 A4-sider langt. Og det tal skal ganges op med 2.000 nye dyr – hver uge.

- Vi ved stort set alt om vores avlsgrise. Det gør, at vi bedre kan stykke den perfekte genetik sammen. Men det er også det, der stiller større krav til vores computere, siger Tage Ostersen.

Nye muligheder

I arbejdet med at beregne DanBred avlsindeks var Seges Svineproduktion, Avl & Genetik, nået til et punkt, hvor det ikke gav mening blot at købe nye computere for at øge kapaciteten. Der var brug for ændringer af hele den IT-platform, der beregner avlsindeks. Det har LMT (Linear Models Toolbox) programmet, som er udviklet af Aarhus Universitet, løst.

Det er dog ikke kun bedre håndtering af store datamængder og dermed hurtigere beregning af avlsindeks, LMT kan bruges til. Programmet giver også bedre mulighed for at bruge endnu mere avancerede teknikker. For eksempel når nye egenskaber skal ind i avlsmålet, eller når helt nye teknikker, såsom brugen af metabolomisk information, skal ind i avlsværdivurderingen.

Seges Svineproduktion oplyser, at de nu har et bedre værktøj til at kunne udvikle DanBred-avlsprogrammet og på sigt skabe mere avlsfremgang.

cab

Læs også

Stor byggelyst i svinebranchen
Mærker efterspørgsel fra byggelystne svineproducenter
Webinar om fremtiden i dansk svineproduktion
Onlinemøde om forskning i dyrevelfærd
En høj pattegriseoverlevelse kræver en indsats
Ny guide til afhjælpning af vagabonderende strøm