Øget fokus på pattegrisens overlevelse i avlsmålet

DanBreds avlsmål udvikles løbende og ændres i takt med, at ny viden opstår. Med den nyeste ændring får LG5 igen en større betydning. Det oplyser Svineproduktion.dk.

- For mange er avl for LG5 lig med øget kuldstørrelse. Det er også rigtigt. Men en stor del af LG5 er også en procentvis større overlevelse. Noget, der især er brug for netop nu, siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i Seges Svineproduktion til Svineproduktion.dk.

Ved seneste avlsmålsrevision i 2018, blev der lagt mere vægt på slagtegriseegenskaberne og mindre tryk på LG5. Det øgede pres på slagtegriseegenskaberne har givet en markant forbedring, som er kommet til udtryk hos slagtegriseproducenter de seneste år. Fodereffektiviteten er blevet forbedret markant, kødprocenten er steget og daglig tilvækst ligeså.

Selvom en komplet avlsmålsrevision endnu ikke er foretaget, så sker der allerede en ny ændring for LG5 (antal levende grise på dag 5).

- For mange er avl for LG5 lig med øget kuldstørrelse. Det er også rigtigt. Men en stor del af LG5 er også en procentvis større overlevelse. Noget, der især er brug for netop nu, siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i Seges Svineproduktion til Svineproduktion.dk.

I en meddelelse oplyses det, at den økonomiske vægtning for LG5 vil blive hævet med 33 procent for DanBred Duroc, DanBred Landrace og DanBred Yorkshire. Det sker, fordi der over tid er opstået en ugunstig genetisk sammenhæng mellem pattegriseoverlevelse og slagtegriseegenskaberne. Noget, som ikke kunnet være forudsagt ved seneste avlsmålsrevision.

- Vi kan lave modeller og mange forskellige analyser for en stor del af avlsarbejdet, men de er ikke 100 procent sikre, da det er biologi, vi arbejder med. DanBreds avlsprogram er dynamisk, og vi ændrer løbende avlsmålet for at sikre den bedst mulige genetik. Efter vi er blevet bekendt med slagtegriseegenskabernes effekt på pattegriseoverlevelsen, har bestyrelsen besluttet, at den økonomiske vægtning for LG5 øges, så det balancerede avlsmål fastholdes, siger Anders Vernersen, afdelingschef for Seges Svineproduktion, Avl & Genetik endvidere til Svineproduktion.dk.

Fortsat gode slagteegenskaber

Hvor meget, pattegriseoverlevelsen vil stige med den øgede vægtning af LG5, kan ikke siges helt præcist. Men det forlyder i meddelelsen, at forventningen er, at det forholdsvis hurtigt vil slå igennem og kunne ses på staldgangen.

Det er dog ikke hele løsningen på den udfordring, der har været med øget pattegrisedødelighed de seneste år.

- Det er fortsat vigtigt, at management og fodring er i fokus og videreudvikles, samtidig med at grisens genetik forbedres, udtaler Christian Fink Hansen.

Sektordirektøren påpeger endvidere at fortsat vil blive bygget videre på udviklingen i fodereffektivitet og tilvækst, der fulgte efter seneste avlsmålsrevision. Men at avlsfremgangen for slagtegriseegenskaberne ikke fortsætter i helt samme høje tempo, som de seneste år. Derimod lægges der med denne justering endnu mere tryk på pattegriseoverlevelse, som også vil bidrage til samlet økonomisk fremgang.

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også