Onlinemøde om forskning i dyrevelfærd

Aarhus Universitet inviterer til et online fyraftensmøde: »Husdyrs velfærd - hvordan vurderer vi det?«, som finder sted onsdag den 19. maj.

Her vil forskere fra Institut for Husdyrvidenskab, AU fremlægge deres aktuelle forskning på området.

De faglige indlæg varer 15 minutter, og derefter er der plads til 5 minutters opfølgende spørgsmål/diskussion.

Programmet byder på følgende emner:

»Dyrevelfærd som begreb« v/seniorforsker Tine Rousing. 

»Bæredygtighed i fjerkræproduktionen: Eksempler på samspil og modspil mellem dyrevelfærd og klimaforbedring« v/seniorforsker Anja Brinch Riber. 

»Dyrevelfærd hos udegående dyr og hos dyr, der anvendes til naturpleje« v/lektor Janne Winther Christensen.»

Er det bedst at ko og kalv adskilles tidligt eller sent – et dilemma mellem moderlig omsorg og stress ved adskillelse?« v/professor Margit Bak Jensen. 

Og »Hvorfor er kommunikation vigtigt, når det gælder dyrevelfærd?«, v/seniorrådgiver, emeritus Inger Anneberg.

Til sidst informeres om master-uddannelsen »Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktionen«, som Aarhus Universitet udbyder igen fra februar 2022.

Det er gratis at deltage, og universitetet oplyser, at alle interesserede er velkomne ved mødet der foregår via Zoom. Mødet kræver ingen forhåndstilmelding.

Læs også

Danish Crown vil sætte yderligere skub i byggeri af svinestalde
Flere ædepladser i ny foderautomat
Kartoffelprotein får særskilt datablad i fodermiddeldatabasen
Prisstigning i vente på populært kartoffelprotein
Tönnies på førstepladsen i tysk rangordning
Danish Crown fastholder grisenoteringen