Få et bedre produktionsresultat: Gå ikke på kompromis med poltene

Hvis man vil øge produktionsresultatet i besætningen og reducere so-dødeligheden, skal man starte med poltene. Sådan lyder opfordringen fra svinerådgiver i VKST.

Poltene skal fodres restriktivt senest fra de vejer 65 kg. Har man rørfodringsautomater (ad libitum-fodring), bør det ifølge Jette Sandager stærkt overvejes at ændre det til gulvfodring. Jette Sandager påpeger, at poltemanagement er et vigtigt redskab i svineproduktionen.

Den stigende so-dødelighed de seneste år skyldes ikke kun et større antal aflivede søer. Det starter hos poltene, mener ledelses- og svinerådgiver Jette Sandager fra VKST.

- En bedre holdbarhed hos søerne starter med et øget fokus på poltene, og på dette område vil der kunne optimeres i en del besætninger, påpeger hun.

- Lidt for ofte bliver der gået på kompromis i forhold til opstaldning, fodring og ved udvælgelsen af de kommende avlsdyr, og det går ud over so-overlevelsen og produktionsresultatet, forklarer Jette Sandager og kommer med en sammenligning for forståelsens skyld.

- Man køber heller ikke en ny traktor og kører den igennem saltvand, så den ruster. Det er det samme med poltene. Hvis ikke grundmaterialet er i orden, og man ikke behandler det ordentligt fra start af, så får man ikke det liv på soen, man gerne vil have.

Vigtigt værktøj i produktionen

Jette Sandager mener derfor, at det er vigtigt at bruge poltemanagement som et vigtigt redskab i svineproduktionen.

- Med poltemanagement kommer der fokus på alle de vigtige faktorer i polteforløbet og giver en fast procedure i forhold til blandt andet modtagekontrol, udvælgelse, opstaldningsforhold, fodertildeling og -blanding samt flushing.

- Det hele, forklarer hun, skal være i orden og korrekt og fastsat efter den enkelte besætning for at kunne give et langt soliv og for at få den bedste økonomi i soholdet.

Det er altid bedre selv at kunne bestemme, hvornår soen kommer ud af soholdet, og det giver et bedre afkast i sidste ende, siger Jette Sandager og pointerer, at der derfor skal være øget fokus på poltemanagement.

Fødselsdato i styringsprogram

Jette Sandager tager foderet ud som eksempel. De seneste afprøvninger fra Seges viser, at der er en sammenhæng mellem poltenes vægt og kuldstørrelse.

- Tungere polte har en højere kuldstørrelse, men samtidig har de også en lavere holdbarhed videre i forløbet. Derfor skal poltenes rygspækmål have et øget fokus fremadrettet.

- At der er en sammenhæng mellem vægt og kuldstørrelse hænger godt sammen med, at der normalt ses en stigende kuldstørrelse med stigende alder. Det betyder, at nogle besætninger har valgt at skrue op for poltenes alder ved løbning for at få effekten på kuldstørrelsen, siger Jette Sandager.

Ifølge svinerådgiveren er den anbefalede alder på poltene ved løbning 33-34 uger, og at de her har en vægt på 140-160 kg og et rygspækmål på 14-15 millimeter. For at nå det optimale løbetidspunkt i besætningen, vil det være optimalt at registrere poltens fødselsdato i styringsprogrammet.

Fodringen i polteforløbet

- Fra 30-65 kg anbefales brug af en blanding med 7,7 gram fordøjeligt lysin og 110 gram fordøjeligt protein, og fra 65 til 110 kg en blanding, der indeholder 5,0 gram fordøjeligt lysin og 95 gram fordøjeligt protein, forklarer Jette Sandager.

Har man kun mulighed for at anvende en blanding fra 30 til 110 kg, så bør der vælges en blanding med 6,0 gram fordøjeligt lysin og 100 gram fordøjeligt protein.

- Et for højt proteinindhold betyder, at poltene bliver for kødfyldte ved løbning. Efter 110 kg anbefales det at anvende en blanding med 4,0-4,5 gram fordøjeligt lysin og minimum 90 gram fordøjeligt protein, svarende til en drægtighedsblanding, forklarer hun videre.

- Poltemanagement skal ikke skydes til siden. Det er et overset område, hvor der kan hentes mange penge på den lange bane, hvis det hele bliver styret korrekt.

Jette Sandager, ledelses- og svinerådgiver i VKST

Poltene skal fodres restriktivt senest fra de vejer 65 kg. Har man rørfodringsautomater (ad libitum-fodring), bør det ifølge Jette Sandager stærkt overvejes at ændre det til gulvfodring.

Et overset område

Alle polte i besætningen – uanset om det er indkøbte eller egne polte – skal igennem madtagekontrol og udvælgelse.

- De skal være et produkt, der kvalitetskontrolleres, og som der passes godt på gennem opvæksten og ikke en bulkvare, hvor det fremfor at øge kvaliteten skrues op for antal producerede, siger svinerådgiveren.

Og afslutningsvis henviser Jette Sandager også til Polteflow og poltebehov, da det er vigtigt at købe den rigtige mængde polte i den rigtige alder i forhold til produktionsresultaterne og besætningsstørrelsen.

- Poltemanagement skal ikke skydes til siden. Det er et overset område, hvor der kan hentes mange penge på den lange bane, hvis det hele bliver styret korrekt.

- Det er et råmateriale til svineproduktionen – og hvis det ikke er af en god kvalitet, så er det svært at få en optimal produktion og øge dækningsbidraget i besætningen, afslutter hun.

Læs også