Ugerapport kan bruges til optimering af slagtesvineproduktionen

I nyhedsbrevet Nyt fra Danish Crown Pork er der råd at hente til optimering af bedriften. Her opfordrer faglig konsulent fra Danish Crown til at bruge ugerapporten som et evalueringsværktøj.

- Den allerbedste måde at skabe resultater, ud fra de forudsætninger man har, er ved at motivere sig selv og sine medarbejdere til at blive endnu skarpere på de opgaver, som giver helt konkret værdi, hvis de bliver løst optimalt.

- Det kræver, at vi hele tiden har fokus på resultater og målsætning, og der kan ugerapporten være et godt værktøj til at holde motivationen for at blive bedre.

Sådan lyder ordene fra faglig rådgiver i Danish Crown Ejerservice, Kristian Jensen, i denne uges Nyt fra Danish Crown Pork.

Her påpeger Kristian Jensen, at ugerapporten er nem og overskuelig, fordi slagte- og produktionsresultaterne bliver fremhævet helt konkret med tal og grafik, som gør, at alle på bedriften nemt danner sig et overblik over, hvilken vej pilen peger. Samtidig kan den sendes automatisk til de relevante personer på bedriften, så dem, der eksempelvis står med udvejning af grise, kan få den tilsendt direkte som en opfølgning på seneste uges resultater. Dermed bliver forbedringspotentialet også tydeliggjort.

Ugerapporten som et værktøj

Han opfordrer dermed endvidere til, at ugerapporten deles med eventuelle medarbejdere.

- Vi har gode eksempler fra rådgivningen på, at brugen af ugerapport giver helt konkret værdi. Vi kan se, at de andelsejere, som har brugt ugerapporten som motivationsfaktor i den daglige drift, har løftet deres performance – blandt andet gennem strammere fokus på udvejning, hvor en andelsejer har formået stort set at holde den samme slagtevægt, men reduceret vægtfradraget med 13 øre pr. kg.

- Her har ugerapporten været med hele vejen som evalueringsværktøj, og vi kan se at medarbejderne har reduceret vægtspredningen med knap 2 kg. Helt konkret betyder det, at andelen af grise i basis er steget med 5 procent, da slagtevægten kun er faldet med 0,8 kg. Nettogevinsten er dermed cirka 9 øre pr. kg eller godt 8 kroner pr. gris, forklarer Kristian Jensen videre i meddelelsen.

Han oplyser endvidere, at det også er muligt at få data fra dynamisk tilvækst og foderudnyttelse. For dem der registrerer dette, er der et direkte link over til effektiviteten i stalden.

Tallene regnes automatisk. Hvis bedriftens tal stikker af, opfordrer Kristian Jensen til at kontrollere antallet af grise på stald på dashboardet og hurtigt få korrigeret, hvis der er en fejl.

Læs også