Kort nyt til svineproducenter

Danish Crown opjusterer grise pr. læs

Grise leveret til Danish Crown er blevet lettere, og derfor justeres der på antallet af grise, der skal til for at lave et helt læs. Det meddeles i Nyt fra Danish Crown Pork.

Indtil nu har det krævet 194 grise at lave helt læs, men fremadrettet vil der skulle være 198 grise på lastbilen i stedet.

 

Strøjern kan hjælpe ved pattebid

Pattebid kan være et stort problem i nogle besætninger. Det oplyser LVK svinedyrlæger i deres seneste nyhedsbrev.

Ifølge dyrlægerne er det især ved en høj fravænnings alder, at pattebid kan blive et problem. Grisene bliver store og efterspørger meget hos soen. Grisene bider for voldsomt i patterne på soen og i værste fald vil hun miste de patter.

- Mange har stor succes med at tildele ekstra strøjern på gulvet den sidste uge i farestalden, lyder det fra LVK, der påpeger, at nogle af deres kunder har haft stor succes blandt andet produktet Vilopiglet HeatPeat Iron.

 

Efteruddannelse i reproduktion

LVK dyrlægernes Team Syd og SvineRådgivningen inviterer til efteruddannelse i reproduktion i henholdsvis Holstebro og Billund.

Kurserne foregår onsdag den 26.maj hos SAGRO Nupark 47 i Holstebro og torsdag den 27. maj hos SAGRO, Majsmarken 1 i Billund – begge steder klokken 14.30-18.30.

Programmet byder på indlæg fra LVK, Seges, SvineRådgivningen og Danbred og emnerne er blandt andet den optimale polt til løbning, udvælgelse, benstyrke, fodring og sodødelighed.

Find mere om program, pris og tilmelding på svinerådgivningen.dk.

 

Akklimatisering af poltene

Akklimatisering er en central faktor for at få mest muligt ud af poltens potentiale, og ifølge Topigs Norsvin fører en korrekt introduktion af polte i flokken til sunde, robuste og produktive søer. I det seneste nyhedsbrev fra avlsselskabet giver tips til optimal akklimatisering af polte.

Her opfordrer dyrlæge Eveline Willems i Topigs Norsvins globale tekniske supportteam blandt andet til at planlægge en skræddersyet akklimatisering, der passer til besætningen, hvor også dyrlægen spørges til råds.

Hun påpeger endvidere, at akklimatisering af polte ikke kun involverer besætningens sundhedsstatus, men også andre aspekter som fremtidige staldforhold og muligheden for menneskekontakt. Også egenproducerede polte skal gennemgå akklimatisering.

Indkøbes poltene skal dyrene have en alder som passer til den krævede akklimatisering, ligesom man skal sørge for, at dyrene får foder tilpasset polte. Eveline Willems opfordrer desuden til at evaluere akklimatiseringen grundigt, i tilfælde hvor gyltene underpræsterer sammenlignet med besætningens gennemsnitlige reproduktionsresultater.

 

Projekt sætter fokus på mulighederne ved sensorer i stalden

SvineRådgivningen er kommet med i et Seges-pilotprojekt under DLBR’s digitaliseringsgruppe om brug af såkaldte IoT-sensorer i stalde.

- I praksis har vi ophængt fire sensorer (temperatur, luftfugtighed, CO2 og ammoniak) i to smågrisestalde. Sensorerne er koblet op på nettet via en router, så de øjeblikkelige værdier kan aflæses på en app på telefonen. Hvis man gerne vil have historik på tallene, kan man logge på en hjemmeside, hvor værdierne bliver præsenteret som kurver.

Det forklarer svinerådgiver Bjarne Knudsen fra SvineRådgivningen i nyhedsbrevet Svinenyt.

Projektet er et pilotprojekt, hvor det skal afklares, hvilke muligheder det kan give. For eksempel hvordan man kan udnytte sensorer, som »sladrehank« i staldene, til at finde fejl i klimastyringen – specielt når der ikke er personale til stede, hvorvidt niveauet af CO2 kan afsløre en forkert indstilling af minimumsventilationen, og om klimadata kan sammenholdes med vejeholdsresultater for at forklare eventuelle udsving.

- Allerede nu kan vi se, at det ville have været en fordel, hvis også udetemperaturen var logget. En lav udetemperatur vil i mange tilfælde kunne forklare et højt indhold af CO2 og høj luftfugtighed.

- Allervigtigst mangler vi afklaring på, hvad et højt indhold af for eksempel CO2 betyder for grisenes produktivitet, lyder det fra Bjarne Knudsen, der endvidere påpeger, at projektet forhåbentlig kan være med til at give mere afklaring på området.

Læs også