Groft formalet, ekspanderet foder reducerer smågrisediarré

Effekten af groft formalet, ekspanderet foder til smågrise er den samme, som kan opnås med medicinsk zink. Det giver et tab i produktionsværdien hos smågrisene, som kan indhentes i slagtesvineperioden.

Afprøvningen hos Den Rullende Afprøvning viste, at fodring af smågrise med groft formalet, ekspanderet foder kostede 12 procent på produktionsværdien. Dette efterslæb blev imidlertid indhentet i slagtesvineperioden ved at skifte over på pelleteret foder fra 31 kg. Foto: Erik Kjærgaard Christensen

Fodring med groft formalet, ekspanderet smågrisefoder kan mindske behovet for behandling af diarré hos smågrise i størrelsen fra syv til omkring 31 kg med ikke mindre end 44 procent.

Det fremgår af en meddelelse fra Den Rullende Afprøvning, der har gennemført en afprøvning med 1.696 grise i et 2-faktorforsøg.

Effekten på forekomsten af diarré hos smågrisene er i øvrigt den samme, som kan opnås med medicinsk zink.

Men afprøvningen viste også, at fodring af smågrisene med groft formalet, ekspanderet foder kostede 12 procent på produktionsværdien.

Dette efterslæb i produktionsværdi blev imidlertid indhentet i slagtesvineperioden ved at skifte over på pelleteret foder fra 31 kg.

Under fire procents forskel

Forskellen i produktionsværdien i hele perioden fra fravænning til slagtning kom således ned under fire procent, oplyses det videre i meddelelsen fra Den Rullende Afprøvning.

Her konkluderes det samtidigt, at forskellen i dækningsbidrag vil være af samme omfang. Det forklares med, at en grovere formalingsgrad af smågrisefoderet ikke vil påvirke foderprisen i nævneværdig grad.

I afprøvningen blev der i øvrigt tilsat 0,5 procent benzoesyre til smågrisefoderet.

Det resulterede i en forringelse af produktionsværdien på fem procent. Benzoesyren gav desuden ikke færre diarrébehandlinger i smågriseperioden. Men også her blev produktivitetstabet hos smågrisene indhentet i slagtesvineperioden.

Ingen zink i afprøvningen

For fuldstændighedens skyld gøres der opmærksom på, at der ikke blev brugt dyrlægeordineret zink i afprøvningen.

I øvrigt henledes opmærksomheden på, at ovennævnte negative eller manglende resultater af at tilsætte benzoesyre til smågrisefoderet står i kontrast til tidligere tilsvarende forsøg.

I de tidligere forsøg medførte benzoesyre i smågrisefoderet en positiv effekt på produktiviteten - samtidig med, at forekomsten af diarré hos smågrisene blev reduceret.

Afslutningsvis oplyses det, at tilsætning af 0,5 procent benzoesyre til smågrisefoder koster omkring to kroner pr. gris. Det betyder, at dækningsbidraget pr. gris mindskes i denne størrelsesorden.

Læs mere om Zinkfri fravænning

Nu er det slut med anvendelse af veterinær zink i svineproduktionen. Klik her og bliv klædt på til den nye hverdag i svinestalden.

Læs mere her

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også