Kort nyt til svineproducenter

Højt indhold af toksiner i halm

- Vær opmærksom på at vi i øjeblikket ser høje niveauer af toksiner i indsendte halmprøver.

Sådan lyder advarslen fra dyrlægerne hos Ø-Vet i deres seneste nyhedsbrev.

 I meddelelsen gør dyrlægerne opmærksom på, at halmindtaget pr. dyr er begrænset, men ved tilstrækkeligt høje niveauer kan halmen udgøre en risiko på trods af det begrænsede indtag.

I specialproduktioner med et større halmforbrug er risikoen tilsvarende større.

- Ved mistanke bør der sendes en halmprøve ind til undersøgelse, påpeger Ø-Vet, der minder om, at der skal anvendes en alternativ kilde til rode-beskæftigelsesmateriale, hvis halmen fravælges grundet toksiner.

 

Medicinforbruget i dansk landbrug kan nu følges i en ny database

Som led i Veterinærforlig III fik Fødevarestyrelsen til opgave at fremtidssikre den danske database over lægemidler til dyr - VetStat - så den fortsat kan danne grundlag for videreudviklingen af regulering og overvågning af antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen.

Med en ny, forbedret og mere brugervenlig udgave af den danske veterinære medicindatabase VetStat er det nu lettere at følge med i, om forbruget af antibiotika og andre receptpligtige lægemidler til dyr stiger eller falder. Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Som noget nyt skal en landmand og hans dyrlæge angiveligt lettere kunne sammenligne forbruget af antibiotika på landmandens egen gård med det gennemsnitlige forbrug på kommunalt, regionalt eller nationalt plan.

Fra den 14. juni blev de mange forbrugsdata tilgængelige i VetStat. Almindelige borgere kan også tilgå systemet med NemID. De oplysninger man får adgang til som borger, er såkaldte miljøoplysninger, jf. miljøoplysningslovens regler. Det vil blandt andet være muligt at se opgørelser over antibiotikaforbruget til dyr i Danmark.

 

Virusstabile polte er lig med et mere stabilt sohold og farestald

LVK Svinedyrlægerne opfordrer til øget fokus på poltene i karantænestaldene. Og det er Ikke kun hvad angår PRRS, men absolut på lige fod skal influenza og PCV2 betragtes.

- Der skal gøres alt for at holde et korrekt vaccinationsprogram i karantænen, så poltene er færdigvaccineret mod PRRS, influenza og PCV2 inden de flyttes til løbeafdelingen, lyder det fra LVK i deres nyhedsbrev for juni.

Her påpeges det endvidere, at hvis der er styr på virusinfektionerne, så får man lettere styr på de bakterielle infektioner som PPV, rødsyge, glæsser osv.

- Få opdateret dit vaccinationsprogram sammen med din dyrlæge og få det lagt ind på Landmandsweb, lyder anbefalingen.

 

Begræns svineriet på det faste gulv

Når grisene sviner på det faste gulv, er det typisk et tegn på, at der er for varmt i grisenes leje. Sådan lyder det fra svinerådgiver Bjarne Knudsen fra SvineRådgivningen.

I det seneste SvineNyt gør han opmærksom på, at det typisk er i stalde med for høj temperatur, at grisene ofte vil ligge i overgangen mellem det faste gulv og spalterne eller langs inventaret, mens grise i stalde med passende temperatur, vil lægge sig helt op mod bagvæggen i delvist sideleje.

- I diffust ventilerede stalde skal man tilstræbe en jævn belægning i stalden for at begrænse svineriet. Placer derfor de små grise i de midterste stier, de store grise langs ydervæggen og grise i mellemstørrelse indenfor døren. I klimastalde med fire rækker kan man indsætte de store grise i yderrækkerne, mens de mindste og mellemstore grise placeres i midter-rækkerne.

Bjarne Knudsen minder desuden om, at ventilationsanlægget om sommeren skal yde det maksimale. Derfor skal ventilationsskorstene og net i udhænget være helt rene.

- På rigtig varme dage skal overbrusningen køre 2-3 minutter tre gange i timen, påpeger han og opfordrer til at sørge for, at dyserne er afkalkede og ikke sprøjter på foderautomaterne.

Læs også