Slagtesvinenoteringer falder i mange lande

Det europæiske slagtesvinemarked er p.t. svagt. I mange EU-lande falder slagtesvinenoteringerne, skriver Danske Svineproducenter.

Prisfaldene i mange europæiske landet ligger på mellem 3 og 7 cent, skriver Danske Svineproducenter i nyhedsbrevet “Rundt i Europa.

Grundlæggende afviger udviklingen på levende- og kødmarkedet endnu mere fra hinanden. Det mest overskuelige levendeudbud er det prisunderstøttende argument. Det udvikler sig, som det er typisk for sæsonen, faldende, hvilket kommer til udtryk i faldende slagtevægt i mange lande.

Prispresset kommer ydermere fra et overforsynet kødmarked som følge af en langsommeligere svinekødseksport til Kina. De forværrede eksportmuligheder resulterer i væsentlig uro. Der går fx rygter om, at der handles til uforskammet lave priser, lyder det fra Danske Svineproducenter.

Efter det stærke prisfald på 9 cent i sidste uge modstod den tyske slagtesvinenotering presset på grund af et lavt levendeudbud og holdt sig uændret på det meget lave niveau i den europæiske sammenligning. De tre store tyske slagterier sætter nu producenterne under pres ved hjælp af huspriser på "frie" grise (grise handlet uden kontrakt).

Den korrigerede spanske notering faldt med 4 cent og holdt sig med 1,99 euro pr. kg i spidsen i det europæiske prisfelt. Under de aktuelle forhold er de spanske slagteriers interesse i at fryse kødet ned begrænset. På den anden side fortsætter konkurrencen om levende svin, og firedagesarbejdsugen på de spanske slagterier i juli måned er stadig i spil. Indtil eksporten til Kina bliver genoplivet, ligger håbet i efterspørgselsimpulser gennem sommerturismen og gastronomien. 

I Frankrig faldt noteringen efter en lang, stabil fase med 5 korrigerede cent. Den danske notering fortsatte prisfaldet med 3 cent, så Frankrig og Danmark dermed ligger næsten lige i det europæiske prisfelt, men væsentligt efter Spanien. Den hollandske notering falder med 5 cent. Ifølge forlydender er det hollandske levendeudbud større end, hvad det fx er i Tyskland, hvor forsyningen er mindre. De belgiske producenter måtte se et stærkt noteringsfald på 7 cent i øjnene. Med 1,25 euro pr. kg ligger den belgiske notering på sidstepladsen i den europæiske sammenligning.
 

Læs også