Griseproducenter skal lægge en synlig strategi for fremtiden

I takt med en stigende usikkerhed på eksportmarkederne oplever flere griseproducenter udfordringer i forbindelse med afsætningen af grise. Derfor inviterede LandboNord til møde om muligheder og faldgruber.

LandboNord havde inviteret til møde om griseproducenternes fremtid, og de 85 deltagere blev opdateret på den aktuelle situation vedrørende afsætning af grise. Foto: LandboNord

Det var på en kedelig baggrund, at griseproducenter og rådgivere mødtes til et møde under overskriften: Afsætning af grise i fremtiden.

Den usikre situation på markedet for eksportgrise betyder, at flere producenter er begyndt at overveje, om det er tiden at skifte strategi.

- Der er flere producenter, som i øjeblikket står overfor valget om fortsat at satse på eksport, eller om de selv skal producere slagtegrise. Uanset hvad de vælger, så kræver det grundige overvejelser, sagde rådgivningschef i LandboNord Agriculture, Merete L. Andersen.

Vær synlig i dine valg

Til mødet blev de 85 deltagere opdateret på den aktuelle situation af oplægsholdere fra LandboNord, Seges, Nykredit, Danske Svineproducenter, Vækstfonden, DC-Ejerservice og Norden Advokatfirma.

Her var emnerne: Smågrise og risikostyring, smågrisekontrakter gennem juridiske briller, forventninger til markedet i 2022, prisudviklingen på det europæiske smågrisemarked, fremtidens griseproduktion i Danmark, muligheder hos kreditgiverne og spørgsmålet om der er sikkerhed for afsætning af flere slagtesvin.

- Meget tyder på, at der er opklaring på vej ude i horisonten, men det er selvfølgelig individuelt for hver enkelt producent. I LandboNord anbefaler vi, at du som griseproducent får lagt en synlig strategi for den nærmeste fremtid, sagde Merete L. Andersen.

Læs også