DLG: Forbruget af sojaskrå falder med op til 10 procent på besætningsniveau

På trods af den lidt våde afslutning på høsten i august, kan DLG på deres analyser se, at de danske landmænd overordnet er endt med en kvalitetsmæssig gennemsnitlig høst.

Øget proteinniveau i byg og hvede betyder, at forbruget af sojaskrå vil falde med op til 10 procent på besætningsniveau, afhængig af dyregruppe og andre proteinkilder, forklarer Jacob Dall, der er udviklingschef for korn i DLG. Arkivfoto - Umiddelbart ser kornet generelt ud til at være på et lavt niveau af svampetoksiner, men man skal være meget opmærksom på meldrøjer i rug og toksiner i halm, lyder meldingen fra DLG. Arkivfoto Kilde: DLG

På trods af den lidt våde afslutning på høsten i august lader kvaliteten af kornhøsten til at være god, dog med en stor forskel på tørringsbehov afhængigt af høsttidspunktet. Det vurderer DLG.

- Umiddelbart ser kornet generelt ud til at være på et lavt niveau af svampetoksiner, men ifølge Jacob Dall, der er DLG’s udviklingschef for svin, skal man skal dog være meget opmærksom på meldrøjer i rug og toksiner i halm.

- Halm skal bruges med forsigtighed, da der er fundet ret høje niveauer af svampetoksiner i halmprøver: Det er især relevant, hvor drægtige søer går på dybstrøelse men også der, hvor halm generelt bruges som strøelse, siger Jacob Dall.

Proteinniveau

Proteinniveauet i byg og hvede ser ud til at ligge lidt over sidste år, ligesom fosfor også stiger i hvede – det gælder også for havre, men det har mindre betydning på grund af de små mængder.

- Proteinstigningen betyder, at man på besætningsniveau kan forvente, at forbruget af sojaskrå falder med op til 10 procent, afhængig af dyregruppe og andre proteinkilder, forklarer Jacob Dall og uddyber om fosfor:

- Også forbruget af, den efterhånden knappe ressource og miljørelevante næringsstof, fosfor, vil i år være op til 10 procent lavere end sidste år. Da fosforudnyttelsen fra den mineralske fosfor er højere end vi kan opnå fra de øvrige fodermidler, er effekten på foderets indhold af fosfor mere behersket med kun op til 1 procent mindre end i sæsonen 2020/2021.

På trods af det mindre forbrug af mineralsk fosfor, vil der stort set ingen effekt være på iblandingsprocenten af Landmixblandinger. Den »plads«, der spares på grund af mindre indhold af mineralsk fosfor, optages stort set af øget tilsætning af aminosyrer. Dette skyldes det lavere forbrug af sojaskrå, hvorved en større andel af foderets aminosyrer kommer fra korn, og der er derfor brug for at tilsætte yderligere aminosyrer for at opnå en balanceret foderblanding til grisene.

Energiindhold

Kornets energiindhold er cirka 2 procent lavere end sidste år. Det bliver delvis kompenseret gennem et lidt højere indhold af korn i foderet, da det erstatter sojaskrå. som har et noget lavere energiindhold end korn.

- Men vi bliver nødt til at forvente et øget forbrug af fedt og olie. I nogle tilfælde giver det lavere energiindhold dog mulighed for at sammensætte foder med et mere optimal energiindhold: det gælder for eksempel til drægtige søer og slutblandinger til store slagtesvin, hvor der kan være et ønske om at holde et forholdsvist lavt energiniveau, afslutter Jacob Dall.

DLG fastslår i øvrigt, at høsten 2021 ikke vil gå over i historiebøgerne – udbytterne var hverken historisk høje eller lave, men i stor grad påvirket af enorme regionale udsving på både kvalitet og mængde.

Læs også