Klar til fodring uden et røgslør af medicinsk zink

Det kan være svært at vide, hvordan man kommer bedst i gang med zinkfri fodring, men ifølge AB Neo handler det om at trække på de rette kompetencer og komme i gang med planlægningen i god tid.

Til juni 2022 er det slut med zink i foderet til smågrise, og det kan man som svineproducent godt begynde at forberede sig på. Der skal tænkes i nye løsninger, og ifølge AB Neo er det vigtigt at inddrage de rette fagpersoner i arbejdet med at tænke nyt og udvikle sin produktion.

Jørn Madsen, der er Senior Technical Manager i AB Neo, Denmark, arbejder med fodersammensætninger og er desuden med i en europæisk udviklingsgruppe i AB Neo, der har haft et stort fokus på foder uden zink for at imødekomme den EU-lov, der træder i kraft i juni 2022.

- Vi skal gøre tingene anderledes fremadrettet, og jeg mener, at man som producent skal samle kompetencerne omkring et bord og få lagt en strategi, siger Jørn Madsen, der påpeger, at han ikke tror på en én til én løsning.

- Jeg tror stadig, at det handler om at have en mere holistisk tilgang, og det synes jeg også, at praksis bekræftiger os i.

Sæt kloge hoveder sammen

For ham er den zinkfri fodring en god anledning til at få kigget sine rutiner efter i sømmene.

- Det er en oplagt mulighed for producenten at bringe alle elementer sammen for at lave en fælles strategi. Det drejer sig om dyrlægen, der tager sig af sundhed, vacciner mv., foderproducenten, der skal sikre optimale ernæringsmæssige løsninger og landmandens selv, der har med den daglige pasning og management at gøre.

Ifølge Jørn Madsen handler det om at sætte sig sammen og tage en god snak om, hvordan zinkfri fodring skal håndteres.

- Begynder man allerede nu, er der mulighed for at afprøve og indarbejde nye rutiner og pingponge gode ideer frem og tilbage.

Start med analyse

- Den enkelte landmand skal selvfølgelig selv afgøre, hvornår det er det rigtige tidspunkt, for man skal være motiveret for at skabe ændringer. I dag har vi en række kunder, der allerede er zinkfrie, mens andre slet ikke kan se en løsning på udfordringen, fortæller han.

Der er mange forskellige forsøg og retninger i gang i branchen, og heldigvis er der også en villighed til at dele og udveksle erfaringer.

- Men første skridt vil være at analysere sin egen situation eventuelt sammen med de rette fagpersoner. Se på: Hvad er i spil hos mig? Hvilke muligheder og begrænsninger er der? Og hvad kan jeg få af sparring på det. Sådan ville jeg gribe det an, siger Jørn Madsen.

En ny start

Jørn Madsen uddyber videre, at man måske skal forsøge at starte på blankt papir, da man ikke præcist ved, hvilken forskel zink har haft i den enkelte besætning.

- Langt de fleste har brugt zink, fordi det har været en billig løsning, fordi man kunne, og fordi det har virket. Tilsætning af ekstra zink har helt sikkert løst en vigtig opgave og lagt et sikkerhedsnet, som har sløret noget fodrings- og ernæringsmæssigt kvalitativt håndværk.

- For vi ved relativt lidt om, hvad der sker, når zink fjernes i den enkelte besætning, og jeg mener vi ved for lidt om, hvad vi rent faktisk kan med foder og additiver, når vi fjerne zinken, lyder det fra Jørn Madsen.

Holistisk tilgang

Ifølge Jørn Madsen forsøger man derfor hos AB Neo, at anskue det kommende skift i fravænningsfasen ud fra en mere holistisk tilgang.

- Vi skal være grisens medspiller mere end grisen skal være vores medspiller. Jeg tror i hvert fald, at vi kommer til at diagnosticere de fodringsmæssige sammenhænge, så vi kommer et spadestik dybere og dermed mere præcist kan sige, hvad der er fordøjeligt for en lille gris.

- Der er ikke noget, der hedder »one size fits all«. Man skal som producent tage udgangspunkt i sig selv og få sat sin udfasning af zink og indfasning af nyt i system. Så har man en planlagt strategi og kan lidt mere roligt se frem imod juni 22.

Læs mere om Zinkfri fravænning

Nu er det slut med anvendelse af veterinær zink i svineproduktionen. Klik her og bliv klædt på til den nye hverdag i svinestalden.

Læs mere her

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også