Bestanden af svin falder

For første gang længe falder bestanden af drægtige søer lidt, mens antallet af sopolte falder markant, viser den seneste svinetælling. Dårlig økonomi i svineproduktionen spiller ind, vurderer markedsanalytiker.

Den samlede bestand af svin er ved en ny svinetælling pr. 1. oktober faldet med 1,1 procent i forhold til for et år siden.

Det oplyser Landbrug & Fødevarer på baggrund af netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik.

Det er både bestanden af slagtesvin og smågrise, men også avlsbestanden i form af drægtige søer, der ligger lidt lavere end for et år siden. Ligesom for et år siden indeholder gruppen med slagtesvin over 50 kg en del udsatte slagtesvin.

6,9 procent færre polte

Markedsanalytiker Karsten Flemin, Landbrug & Fødevarer, vurderer, at det er den dårlige økonomi i svineproduktionen lige nu, der spiller ind:

- Den dårlige økonomi i svineproduktionen betyder, at der nu for første gang længe i svinetællingerne ses et mindre fald i bestanden af drægtige søer og et mere markant fald for sopolte, skriver han i en kommentar til tallene.

Antallet af drægtige søer er på et år faldet med 0,5 procent fra 786.000 til 782.000, viser tællingen. Antallet af sopolte er faldet med 6,9 procent fra 232.000 til 216.000 stk. – og er dermed dumpet ned på niveauet ved 1. juli-tællingen 2020.  

Antallet af slagtesvin er faldet med 1,8 procent, mens antallet af pattegrise ved søerne er faldet med 1,0 procent i løbet af et år.

Svinetællingen er baseret på svar fra cirka 1.800 bedrifter.

Læs også