Håndtering af brok er et vigtigt område i Fødevarestyrelsens kontrolkampagne

Netop nu kører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne. Svineproduktion.dk minder i den forbindelse om, hvordan grise med brok håndteres korrekt i stalden.

Fødevarestyrelsen kører i øjeblikket en kontrolkampagne der sætter fokus på korrekt håndtering af syge dyr. Seges Gris minder derfor om, hvor vigtigt det er at have styr på, hvad man skal gøre ved grisen, der er kommet til skade eller har tegn på sygdom, og at håndtering af grise med brok dermed også er et fokusområde i kontrollen.

Anbefalingen lyder, at man, under det daglige tilsyn hos grisene, holder øje med, om grisene udvikler en bule under bugen. Opdages en bule hos en gris, skal man dagligt holde øje med, hvor stor bulen er, og om der udvikles sår eller komplikationer.

Seges Gris understreger her, at det er vigtigt, at der gribes ind i tide, så tilstanden ikke forværres.

Som udgangspunkt kan en gris med brok blive i stien, hvis den er trivelig og går normalt. Broksækken skal være under 15 cm (håndbold) på en slagteklar gris eller under 5 cm (tennisbold) på en 30 kg’s gris, og så må der ikke være sår på broksækken.

En gris med brok skal sættes i sygesti, hvis grisen har et stort brok eller har sår på broksækken.

Hvis grisen er utrivelig, dens bevægelse er hæmmet på grund af broksækken, eller hvis såret er stort og berører de underliggende væv, skal grisen aflives.

På Svineproduktion.dk kan man finde både video og andet vejledningsmateriale i forhold til håndtering af grise med brok.

Fødevarestyrelsens kampagne »Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i besætninger med grise« gennemføres i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022.

Læs også