Godt tilfreds med klimastalde og slagtegrisestald i rundbue-konstruktion

Grisestalde i rundbue-konstruktion er hurtigere at vaske på grund af de glatte flader, lyder det fra nordjysk svineproducent. Han vurderer, at staldene sagtens kan holde i 30 år.

- Grisene trives fint i rundbue-klimastaldene. Sundheden og tilvæksten er normal, fortæller Claus Budolfsen. Den klassiske undertryksventilation med vægventiler i siderne og udsugning i toppen fungerer rigtig godt i rundbue-svinestaldene. Der er cirka fem meter til kip. Claus Budolfsen fortæller, at der ikke dannes kondens inde i rundbue-svinestaldene. Og han føjer til, at staldene er væsentligt nemmere og hurtigere at vaske end traditionelle stalde på grund af de glatte flader. Det var ikke mindst den lavere byggepris, der fik Claus Budolfsen til at vælge råbygninger i rundbue-konstruktion, da han i 2018 fik bygget syv klimastalde og en slagtesvinestald.

Det var ikke mindst den lavere byggepris, der fik Claus Budolfsen til at vælge råbygninger i rundbue-konstruktion, da han i 2018 fik bygget syv nye klimastalde med 800 stipladser i hver samt en slagtegrisestald med 400 stipladser.

Staldene er indrettet i fire rundbue-råbygninger.

Sammen med sønnen Jesper Budolfsen driver Claus Budolfsen I/S Houstrupgaard ved Tårs i Vendsyssel.

Besætningen er på cirka 1.000 årssøer med salg af omkring 25.000 styk 30 kgs grise årligt. Resten af grisene, cirka 10.000 styk om året, fedes op til slagtning.

Den vendsysselske landmand kan ikke sætte en nøjagtig pris på byggeprojektet. Det omfattede nemlig også en stor bygning med lager og male-/blandeanlæg.

Rykket ud på marken

Det hele er rykket et lille stykke ud på marken lidt på afstand af bedriftens øvrige produktionsbygninger.

Rundbue-staldene er leveret af Future Rundbuehaller ApS, som varetog hele byggeriet i en totalentreprise. Alt blev samlet på stedet.

- Når rundbue-råbygningerne er billigere at opføre, mener jeg blandt andet, det skyldes, at der ikke kræves så kraftige fundamenter, fordi bygningerne er forholdsvis lette, forklarer Claus Budolfsen.

- Udover den lavere byggepris vil jeg nævne staldenes ventilationssystem. Der er tale om en helt klassisk undertryksventilation med vægventiler i siderne og udsugning i toppen af bygningerne. Det fungerer rigtig godt i disse bygninger, siger han.

Stort volumen og god luft

- Der er cirka fem meter til kip. Det giver et stort volumen og dermed en god luft – både i klimastaldene og i slagtegrisestalden. Staldene fungerer fint på alle måder, og dyrenes sundhed og tilvækst er helt normal, lyder det fra Claus Budolfsen.

Af hensyn til brandsikkerheden er de fire rundbue-bygninger placeret med en indbyrdes afstand på fem meter. Bygningerne er forbundet med hinanden via en tværgående forbindelsesbygning.

De H-formede stålspær står med tre meters afstand. Ifølge Future Rundbuehaller tilpasses stålspærrenes dimensioner altid individuelt imellem 100 millimeter og 240 millimeter under hensyntagen til vindforholdene og risikoen for snebelastning på stedet.

Indvendigt er staldene beklædt med én millimeter tykke plastplader. Udvendigt er der monteret 0,6 millimeter tykke stålplader.

200 millimeter isolering

Imellem de indvendige og udvendige plader er der 200 millimeter traditionel isolering. Gavlene er isoleret med brandhæmmende mineraluldspaneler.  

I den ene side af rundbue-staldene er der ovenlysvinduer. De vender mod nord, så der ikke sker solopvarmning inde i staldene.

Klimastaldene har plastriste i midtergangen samt i stierne ud til grisehulerne langs siderne, hvor der er gulvvarme. Desuden er der monteret varmerør, som er placeret under ventilationssystemets vægventiler i siderne.

Slagtegrisestalden har cirka én meter fast gulv inderst i stierne. Fra det faste gulv og ud til midtergangen er der spalter. Midtergangene er med fast gulv.

Slagtesvinestalden har også et varmerør monteret under vægventilerne i siderne.

Hurtigere at vaske

Claus Budolfsen fortæller, at der ikke dannes kondens inde i rundbue-staldene. Og han føjer til, at staldene er væsentligt nemmere og hurtigere at vaske end traditionelle stalde på grund af de glatte flader.

- Udtørringen efter vask går også hurtigt, fordi de glatte flader ikke suger vand til sig, forklarer den nordjyske griseproducent.

- Den eneste lille ulempe, jeg kan komme i tanke om ved rundbue-staldene, er, at der er lidt mere støj inde i dem på grund af de glatte overflader, siger han.

Selv om rundbue-staldene adskiller sig væsentligt fra mere traditionelle staldtyper, har Claus Budolfsen ikke haft problemer med at få byggeriet finansieret med realkreditbelåning på helt almindelige vilkår.

Afskrivningsperioden er også helt normal.

Tror på 30 års holdbarhed

- Jeg tror sagtens, at rundbue-staldene kan holde i 30 år ligesom traditionelle staldtyper. Vi overvejer at udvide med flere stalde af denne type, hvis vi kan få de nødvendige miljøgodkendelser igennem, fortæller Claus Budolfsen.

- Det vil i så fald blive en billig udvidelse, når vi allerede har gylletanke og male-/blandeanlæg, konstaterer han.

Producenten af rundbue-bygningerne, Future Rundbuehaller, oplyser, at de ældste rundbue-grisestalde har stået i cirka 35 år og har fået skiftet inventar flere gange.

Læs også