Podcast sætter fokus på rygspæktykkelse

Søer kan blive mere produktive ved at følge de ændrede anbefalinger for soens rygspæktykkelse. I en ny podcast fortæller Seges Innovation om de nye anbefalinger, og hvad det har af betydning for griseproduktionen.

Der er stor fokus på at optimere søernes produktivitet og foderforbrug i danske sohold. Camilla Højgaard, der er seniorkonsulent ved Seges Innovation,  har derfor undersøgt, om der kan justeres på anbefalingerne for rygspæk ved faring, samt hvordan det kan implementeres.

Hun er nået frem til, at de nye anbefalinger for rygspæktykkelse lyder på 14-17 mm mod de tidligere anbefalinger på 16-19 mm.

- Ud fra dataanalyse fra otte afprøvninger blev det påvist, at jo slankere søerne var, jo lavere vægt- og rygspæktab havde de. Lige præcis det ser vi som en fordel i forhold til søernes foderforbrug. For en so, der cykler langt mindre op og ned i huld, har et lavere foderforbrug til reetablering af tabt huld, fortæller Camilla Højgaard, i en meddelelse på svineproduktion.dk.

Pas på de magre og på de fede søer

Dataanalysen viste, at når søerne havde mellem 12 og 20 mm rygspæk ved faring, så havde de samme daglige kuldtilvækst og samme antal fravænnede grise. Kun søer med under 12 og over 20 mm rygspæk fravænnede marginalt færre grise og havde en anelse lavere kuldtilvækst.

- Der var overordnet ingen forskel i hvor mange totalfødte eller dødfødte grise, søerne fik i intervallet 9-26 mm rygspæk. Dog fik 5. kuldssøer med under 13 mm rygspæk flere dødfødte grise. Der indgik kun 1.-5. kuldssøer i dataanalysen, siger Camilla Højgaard og tilføjer:

- Men her vil min anbefaling være, at man er særligt opmærksom på, at de ældre søer ikke bliver for magre, på grund af den umiddelbare risiko for flere dødfødte grise.

I en ny podcast fortæller Camilla Højgaard meget mere om, hvordan de nye anbefalinger for rygspæktykkelse fra Seges Innovation implementeres, og i en video illustreres, hvordan man scanner søerne for rygspæktykkelsen. Både video og podcast findes via svineproduktion.dk, hvor der ligeledes kan findes mere information om baggrunden for ændringen af anbefalet rygspæktykkelse hos søer omkring faring.

Læs også