Tre- eller femfasefodring er på niveau med enhedsblanding til slagtesvin

Forsøg viser, at samme mængde protein og aminosyrer kan fordeles over enten én, tre eller fem faser fra cirka 32 kg til 116 kg uden ændringer i produktionsresultater.

Seges’ Den rullende Afprøvning har undersøgt, hvorvidt fasefodring er nødvendig i forhold til proteinudnyttelse og fundet ud af, at samme mængde protein og aminosyrer kan fordeles over enten én, tre eller fem faser fra cirka 32 kg til 116 kg uden ændringer i produktionsresultater i form af daglig tilvækst, foderudnyttelse, kødprocent og produktionsværdi.

Det skriver de i meddelelse 1239 og påpeger, at forskellen i proteinniveau over vækstperioden var størst ved fem faser. Ved fasefodring var der desuden højere energiindhold i startfoderet end i slutfoderet, mens det gennemsnitlige energiindhold for vækstperioden som helhed var ens.

Bedst i unggriseperiode

Anvendelse af fasefodring gav bedst tilvækst og foderudnyttelse i unggriseperioden, mens det var omvendt i slutperioden, hvorved produktionsresultaterne for vækstperioden som helhed blev stort set identiske, og der var ingen statistisk sikre forskelle for vækstperioden som helhed.

Der var et statistisk sikkert højere diarrébehandlingsniveau i gruppen, der blev fodret med fem-fasefodring, hvilket, ifølge Seges, sandsynligvis skyldtes, at denne gruppe fik det højeste proteinniveau i starten af vækstperioden.

Afprøvningen viste, at det ikke er nødvendigt at anvende fasefodring for at udnytte protein og aminosyrer bedst muligt. I praksis kan der være andre grunde til fasefodring, som for eksempel en lille reduktion af samlet fosforindhold, brug af billige råvarer sidst i vækstperioden, eller brug af benzoesyre i startfoderet.

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også