Tema: Smågrisefoder med andel af hybridrug gavner tarmsundheden

Tyske forsøg viser, at 15-20 procent hybridrug i smågrisefoder gavner tarmsundheden og ingen negativ konsekvens har på foderoptag, foderforbrug eller økonomi.

Rug har ikke tidligere været populært i svinefoder. Nu viser forsøg, at sorter af hybridrug ikke påvirker blandt andet foderoptaget, men tværtimod gavner tarmsundheden.

Gennem tyske forsøg har KWS Scandinavia A/S erfaret, at 15-20 procent hybridrug i foderet til smågrise (8-30 kg) fungerer rigtigt godt, og at der ingen negative konsekvenser er på foderoptagelse, foderforbrug, foderøkonomi og sundhed for disse grise. Indholdet af flygtige fedtsyrer i fæces hos smågrisene, der får hybridrug i foderet, er væsentlig højere end hos kontrollen uden hybridrug.

- I Tyskland fokuseres mere og mere på hybridrug i grisefoder, fortæller Jacob Winther Nymand, agro service manager hos KWS Scandinavia.

- Tidligere var meldrøjeangreb en risiko for brug af rug i fodring. Nye hybridrugsorter er dog mindre modtagelige overfor meldrøjer, og når det kommer til fodring af grise, kan hybridrug endda score point i forhold til andre korntyper på grund af nogle positive egenskaber, som kan vise sig at være fordelagtige.

Jacob Winther Nymand påpeger, at hybridrug ses som positivt for tarmsundheden, og at man ifølge litteraturstudier ved, at hybridrug, i forhold til andre korntyper, kan forsyne tyktarmen rigtig godt med fibre og systematisk understøtte dyrenes sundhed med øget smørsyredannelse i tyktarmen.

Levende vægt og daglig udvikling

Den nærmere gennemgang af de tyske forsøg med hybridrug i foderet til smågrise, viser en daglig tilvækst på et gennemsnitligt niveau med 515 gram. Den højeste tilvækst var på 526 gram - den laveste daglige tilvækst på 492 gram. Der var ingen signifikante forskelle i gennemsnittet af opdræt.

Heller ikke foderudnyttelsen viste signifikant forskel mellem de smågrise, der fik foder med hybridrug, og de der ikke fik. Smågriseforsøget viste værdier mellem 736 og 780 gram i henholdsvis den gruppe, der fik høj andel af hybridrug i foderet, og den gruppe der ikke fik hybridrug.

Foderforbrug og forbrug af FEsv pr. kg tilvækst

I hele smågriseperioden (8-30 kg) var der væsentlige effekter af forskellige mængder rug i foderet i forhold til foderforbruget pr. kg tilvækst. I gennemsnit under opvækst blev de mest gunstige værdier fundet med gennemsnitsandele af rug på 1,43 kg og 1,44 kg pr. kg tilvækst.

Tekstur af afføringen

I den første uge af smågriseforsøget blev alle dyr behandlet mod diarré. I de efterfølgende ugers test blev kvaliteten af afføringen vurderet. Forskellene mellem grupperne, der var tildelt henholdsvis ingen hydridrug, lav, høj eller meget høj tildeling, var lille gennem hele forsøgsperioden.

Højt indhold af fedtsyrer i fæces

I indholdet af flygtige fedtsyrer i fæces fra smågrise var der tydelige stigning alt efter brugen af rug. En antagelse om den markante stigning af flygtige fedtsyrer i den fodergruppe, som fik mest hybridrug, er, at smågrisenes mavetarmsystem endnu ikke er helt udviklet til at optage og udnytte de store mængder flygtige fedtsyrer, der er tilbudt gruppen med højt indhold af hybridrug i foderet.

- Det betyder altså, at den nyeste viden omkring brugen af hybridrug i smågrisefoder er, at andele af hybridrug på 15 til 25 procent i smågrisefoderet ingen indflydelse har på den daglige tilvækst og foderforbruget.

- Ved højere andel af hybridrug i smågrisefoderet med 20 til 30 procent hybridrug er den daglige tilvækst og foderforbrug kun numerisk lavere. For smågrisenes vedkommende har andelen af hybridrug i foderet ikke direkte indflydelse på foderforbruget. Meget høje niveauer i smågrisefoder (20 til 30 procent) havde en klar effekt på niveauet af kortkædede fedtsyrer i fæces, forklarer Jacob Winther Nymand.

Forsøg med hybridrug i smågrisefoder blev udført på forsøgsafdelingen Schwarzenau i Bayern. Til formålet blev 96 smågrise udvalgt efter levende vægt (LV), køn og afstamning og jævnt fordelt i følgende testgrupper:

A: Kontrol, uden hybridrug

B: Hybridrug efter Tysk Landbrugsforenings anbefaling (DLG) fra 2006 (1: 10%; 2: 20%)

C: Hybridrug høj (1: 15%; 2: 25%)

D: Hybridrug meget høj (1: 20%: 2: 30%)

Ved begyndelsen af forsøget blev alle smågrise behandlet med medicin mod diarré, hoste. Gruppe A til D fortsatte som følger:

Grisene blev holdt i otte stier med 12 dyr hver på plastikmåtter med spalter for opdræt af smågrise. Fodertildelingen foregik via foderstationer med integreret fodervejning til det enkelte dyr.

I begynderfasen blev der registreret ugentligt på det individuelle dyr. Smågrise blev opdelt i to fodringssektioner, der hver varede tre uger. Smågrisene vænnede sig til foderstationerne i løbet af de fem første dage. I løbet af denne tid modtog de allerede forsøgsfoderet

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også