Smågrisefoder: Hybridrug gavner tarmsundheden

Tyske forsøg viser, at 15-20 procent hybridrug i smågrisefoder gavner tarmsundheden og ingen negativ konsekvens har på foderoptag, foderforbrug eller økonomi.

Rug har ikke tidligere været populært i svinefoder. Nu viser forsøg, at en andel af rug i foderet af sorter, der ikke er lige så modtagelig for meldrøjer som tidligere sorter, ikke påvirker hverken foderoptag eller økonomi i negativ retning. Tværtimod gavner anvendelsen tarmsundheden.

Gennem tyske forsøg har KWS Scandinavia erfaret, at 15-20 procent hybridrug i foderet til smågrise (8-30 kg) fungerer rigtigt godt, og at der ingen negative konsekvenser er på foderoptagelse, foderforbrug, foderøkonomi og sundhed for disse grise. Indholdet af flygtige fedtsyrer i fæces hos smågrisene der får hybridrug i foderet, er væsentlig højere end hos kontrolgruppen uden hybridrug.

- I Tyskland fokuseres mere og mere på hybridrug i grisefoder, fortæller Jacob Winther Nymand, Agro Service Manager, KWS Scandinavia A/S.

Nye hybridrugsorter

- Tidligere var meldrøjeangreb en risiko for brug af rug i fodring. Nye hybridrugsorter er dog mindre modtagelige overfor meldrøjer, og når det kommer til fodring af grise, kan hybridrug endda score point i forhold til andre korntyper på grund af nogle positive egenskaber, som kan vise sig at være fordelagtige.

Jacob Winther Nymand påpeger, at hybridrug ses som positivt for tarmsundheden, og at man ifølge litteraturstudier ved, at hybridrug, i forhold til andre korntyper, kan forsyne tyktarmen rigtig godt med fibre og systematisk understøtte dyrenes sundhed med øget smørsyredannelse i tyktarmen.

 

Højt indhold af fedtsyrer i fæces

I indholdet af flygtige fedtsyrer i fæces fra smågrise var der tydelige stigning alt efter brugen af rug. En antagelse om den markante stigning af flygtige fedtsyrer i den fodergruppe, som fik mest hybridrug er, at smågrisenes mavetarmsystem endnu ikke er helt udviklet til at optage og udnytte de store mængder flygtige fedtsyrer, der er tilbudt gruppen med højt indhold af hybridrug i foderet.

- Det betyder altså, at den nyeste viden omkring brugen af hybridrug i smågrisefoder er, at andele af hybridrug på 15 til 25 procent i smågrisefoderet ingen indflydelse har på den daglige tilvækst og foderforbruget.

- Ved højere andel af hybridrug i smågrisefoderet med 20 til 30 procent hybridrug, er den daglige tilvækst og foderforbrug kun numerisk lavere. For smågrisenes vedkommende har andelen af hybridrug i foderet ikke direkte indflydelse på foderforbruget. Meget høje niveauer i smågrisefoder (20 til 30 procent) havde en klar effekt på niveauet af kortkædede fedtsyrer i fæces, forklarer Jacob Winther Nymand.

Læs også