Sektordirektør: - Nu styrker vi overvågningen ved anvendelsen af lokalbedøvelse før kastration

Seneste gennemgang af data fra Danish viser udfordringer med dokumentation af lokalbedøvelse før kastration. Der vil derfor komme mere overvågning og en revidering af sanktionssystemet, så vi kan leve op til kravene, lyder det fra Christian Fink Hansen.

På baggrund af en kvalitetsgennemgang af data fra Danish Produktstandard, er Landbrug & Fødevarer Sektor for gris blevet opmærksom på, at data vedrørende kastration af pattegrise ikke kan dokumentere Danish Produktstandards branchekrav om, at alle pattegrise bliver lokalbedøvet inden kastration.

Det oplyses i en meddelelse, hvor Landbrug & Fødevarer Gris endvidere meddeler, at der derfor nu indføres tiltag, der skal forbedre kvaliteten af data og derigennem sikre, at alle ejere lever op til branchekravet om, at alle pattegrise lokalbedøves inden kastration.

- Vi skal som branche kunne dokumentere, at vi lever op til vores egne krav og standarder. Der er ikke noget, der tyder på udfordringer i forhold til at sikre, at alle grise bliver lokalbedøvet før kastration, da der kan være variation i den anbefalede dosis af lokalbedøvelse. Men som data er nu, kan vi ikke dokumentere, at det er tilfældet. Det kan vi ikke leve med, for vi skal kunne dokumentere, at vi lever op til vores standarder, siger Christian Fink Hansen, direktør i Landbrug & Fødevarer, Sektor for gris i meddelelsen på svineproduktion.dk.

 

Øget fokus på opfyldelse af branchekrav

De nye tiltag betyder, at producenter i fremtiden vil opleve en større bevågenhed. Det sker for at sikre, at kravet om lokalbedøvelse før kastration i Danish Produktstandard overholdes.

Overvågningen sker løbende - blandt andet ved at se på om det ordinerede præparatforbrug stemmer overens med det estimerede antal kastrerede hangrise i produktionen samt ved Danish-besøg.

Derudover oplyses det, at det generelle sanktionssystem i Danish Produktstandard er under revision, så det kan sikres, at de der ikke lever op til reglerne får en sanktion, samt at de der følger reglerne oplever en styrket tillid og accept fra omverdenen.

- Nu styrker vi overvågningen ved anvendelsen af lokalbedøvelse før kastration. Vi vil løbende følge med i forbruget af lokalbedøvelse, så vi får helt klare data. Så kan vi vurdere, om alle pattegrise modtager lokalbedøvelse ved kastration. Oplever vi, at der er producenter, der ikke lever op til branchekravene, skal det have konsekvenser. Derfor er vi også ved at revidere sanktionssystemet, slutter Christian Fink Hansen.

Læs også