L&F anker: Sag om restlevetid skal i Højesteret

Landbrug & Fødevarer anker sagen om restlevetid for husdyrbedrifter til Højesteret, da de ser sagen som principiel.

I sidste uge faldt der dom i en principiel retssag om restlevetiden på husdyrsbedrifter, når de revurderes, men ikke med det samme kan leve op til de skærpede ammoniakdepositionskrav. Vestre Landsret frifandt Miljø- og Fødevareklagenævnet. Primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer har nu besluttet, at sagen skal prøves ved Højesteret.

- Vi går videre med sagen, der er principiel og dermed vigtigt at få afprøvet ved den øverste domstol i landet. Som det første vil vi udarbejde en ankestævning, som forberedelse til sagen i Højesteret, siger Charlotte Bigum Lynæs chefjurist i Landbrug & Fødevarer.

Sagen har betydning for mange

Sagen stammer tilbage fra 2019, hvor Aalborg Kommune besluttede, at landmand Steen Christensens ejendom med 4.600 slagtegrise skulle leve op til skærpede ammoniakkrav ved udgangen af 2030. En periode på lidt over ti år. 

Men det omgjorde Miljø- og Fødevareklagenævnet i december 2020. Der blev restlevetiden sat drastisk ned til et enkelt år.

Det fik store konsekvenser for landmanden, og den dag i dag er ejendommen lukket ned.

Fordi sagen er principiel, kan den få stor betydning for, hvordan man i fremtiden vil taksere restlevetid, og det er i det lys, at Landbrug & Fødevarer har besluttet at gå videre med sagen. 

- Vi kan ikke blot se til, at vores medlemmer udsættes for urimelige indgreb i forhold til deres produktion. Derfor vil vi fortsætte indsatsen for en mere rimelig ammoniakregulering – både politisk og juridisk i det omfang, det overhovedet er muligt, har viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed, tidligere sagt om sagen. 
 

Læs også