Rug kan fint indgå i foderblandingen

- Der bliver lavet særdeles gode resultater med rug i foderet til både søer og slagtesvin, lyder det fra grovvareselskabet 3S.

Rug har i mange år været næsten udskammet til brug i foder til svin generelt.

- I de senere år er den tendens dog blødt noget op, hvilket skyldes, at der er kommet en del positiv feedback fra praksis, og desuden er der også lavet afprøvninger, som viser, at det faktisk går ganske godt med brugen af rug i foderblandinger.

Det oplyser markedschef hos 3S Frank Krog Jensen i grovvareselskabets seneste nyhedsbrev.

En almindelig skepsis i de senere år har været forekomst af meldrøjer.

- Søer har næsten nultolerance overfor dette toksin, da det kan medføre dårlig mælkeydelse, kastninger og andre reproduktionsforstyrrelser. Forekomsten er dog efterhånden til at overse med hybridsorterne, da meldrøjer her er næsten ikke eksisterende.

 

Positiv effekt på mave-tarmsundheden

Ifølge Frank Krog Jensen gør rugens fibersammensætning, at der i grisens tyktarm dannes smørsyre, eddikesyre og propionsyre.

- Især smørsyren har en positiv effekt på grisens mave-tarmsundhed, og en tysk undersøgelse har vist, at forekomst af smørsyre kan være med til at reducere forekomst af salmonella.

Frank Krog Jensen påpeger endvidere, at stivelsen i rug omsættes langsommere end stivelsen i for eksempel hvede, hvilket sammen med fibrene giver en længere mæthedsfornemmelse hos dyrene.

- Det er det samme, der sker, når vi spiser rugbrød i stedet for hvidt franskbrød – mætheden varer længere, påpeger han.

Dyr der får rug er roligere

- Vi hører da også fra praksis, at dyrene er mere rolige, når der er rug i foderet – og det gælder såvel søer som slagtesvin. Mere rolige søer giver bedre moderegenskaber, lyder det Frank Krog Jensen.

Han fortæller endvidere i nyhedsbrevet, at der også er meldinger om færre halebid, hvilket vurderes at give god mening med mere mætte og rolige dyr.

- Det er også ret interessant i en tid, hvor vi nok vil se ind i, at der bliver krav om flere hele haler, tilføjer markedschefen.

Gode resultater

Seges fandt i sin tid ikke nogen negativ konsekvens ved brug af rug til søer (60 procent til drægtige og 35 procent til diegivende).

- I en efterhånden halvgammel undersøgelse fandt man, at rug ved slagtesvin øgede foderforbruget med 0,02 for hver 10 procent, der blev tilsat i foderet. Vi trænger måske her til en frisk undersøgelse med nutidens hybridsorter og nutidens slagtesvin, lyder vurderingen fra Frank Krog Jensen, der fortsætter:

- Der bliver lavet særdeles gode resultater med rug i foderet til både søer og slagtesvin. Til sidstnævnte vil vi overhovedet ikke have bekymringer ved at tilsætte 20 til 30 procent i foderblandingen, og til de største kan man sagtens gå højere op.

Læs også