Dispensation til ikke-økologisk proteinfoder forlænges til november 2023

Dispensation til fem procent ikke-økologisk proteinfoder til økologiske smågrise forlænges indtil november 2023, hvor de danske organisationer forventer, at de nødvendige mængder foder vil være tilgængelige.

Kravet om 100 procent økologisk foder udskydes. Det oplyser Innovationscenter for Økologisk Landbrug i deres seneste nyhedsbrev.

Indtil den 31. december 2026 må der ifølge EU-regler for økologisk produktion anvendes op til fem procent ikke-økologisk proteinfoder til smågrise op til 35 kg. Andelen beregnes på baggrund af tørstof af landbrugsoprindelse.

Det er en betingelse for brug af ikke-økologisk proteinfoder, at det er produceret og tilberedt uden anvendelse af kemiske opløsningsmidler.

Det er ligeledes en betingelse, at du udarbejder og ajourfører en foderopgørelse, der viser, at den tilladte andel af ikke-økologisk proteinfoder er overholdt.

Andelen beregnes pr. kalenderår i procent af tørstofindholdet af landbrugsoprindelse.

Organisationerne bag de danske brancheanbefalinger har besluttet at tilpasse disse, så kravet om 100 procent økologisk foder fraviges indtil 1. november 2023, idet man forventer, at der efter høsten 2023 er adgang til de nødvendige mængder og kvaliteter, og det dermed er muligt at fodre grisene med 100 procent økologisk foder.

(...) Kravet om 100 procent økologisk foder fraviges indtil 1. november 2023, idet man forventer, at der efter høsten 2023 er adgang til de nødvendige mængder og kvaliteter, og det dermed er muligt at fodre grisene med 100 procent økologisk foder.

Fra artiklen

Det oplyses endvidere i nyhedsbrevet, at brancheanbefalingerne vil blive opdateret snarest.

Læs også