Rent vand giver flere grise og mere omsætning

Sønderjysk landmand har optimeret produktionen, og med bedre vandkvalitet har han formået at nedsætte dødeligheden blandt grisene og øge omsætningen.

Jørgen Jørgensen fra Skovhave Landbrug på Als ejer en opformeringsbesætning med 600 årssøer. Her ligger dødeligheden blandt patte- og smågrisene meget lavt og produktiviteten pr. so er steget med 20 procent.

Rent vand er en del af forklaringen. Det fortæller Jørgen Jørgensen i en pressemeddelelse fra Danish Clean Water A/S.

- Min filosofi er, at management, foderet, klimaet og vandet skal være 100 procent i orden, og vi arbejder på at forbedre alle dele. For at sikre rent vand har vi koblet et desinfektionsanlæg på vandforsyningen. Forbedringerne har gjort en markant forskel på dødeligheden blandt vores pattegrise, der faldt med 6,5 procent, efter vi installerede anlægget, siger Jørgen Jørgensen, der betragter investeringen som overkommelig.

Han har beregnet tilbagebetalingstiden på anlægget til cirka seks måneder, når han medtager udgifter til driften.

Ifølge meddelelsen svarer den lavere dødelighed for pattegrisene til en meromsætning på knap en halv million om året. Dertil kommer færre udgifter til medicin og foder samt bedre vækst og produktivitet.

Udfasning af medicinsk zink uproblematisk

Forbedringerne har også været med til at gøre lovkravet om udfasning af medicinsk zink i fravænningsfoderet til smågrisene uproblematisk hos Skovhave Landbrug, da grisene har en god tarmflora og er mere robuste. Tidligere vejede grisene typisk 5,5 kg ved fravænning – nu vejer de 7,5 kg. Rent vand har været i fokus sammen med foder og hygiejne i staldene generelt.

- Jeg er helt overbevist om, at vandet spiller en stor rolle for grisenes sundhed. Lad mig give et eksempel. Vi har stier, der står tomme i måske op til et par uger. Når vi sætter grisene ind, er der øget risiko for, at der er bakterier som e-coli i drikkevandet. Det undgår vi med desinfektionsanlægget, som sikrer, at vandet er rent hele tiden, forklarer Jørgen Jørgensen.

Bakterier som e-coli og salmonella har gode vækstbetingelser i vandrør og drikkedyser, men vandkvaliteten har indtil videre ikke haft så stort fokus i debatten om alternativer til medicinsk zink, og hvordan man kan forebygge diarré og andre sygdomme i grisebesætningerne.

Sikker og miljøvenlig løsning

Vandløsningen hos Skovhave Landbrug fungerer ved at tilsætte væsken Neuthox, der desinficerer vandet og dræber alle skadelige bakterier.

Ifølge Danish Clean Water er Neuthox en miljøvenlig væske fremstillet af ganske almindeligt salt og vand, der gennem en elektrolyseproces bliver til hypoklorsyre (HOCL), det samme stof som det menneskelige immunsystem bruger til at bekæmpe infektioner. Det er godkendt til drikkevand og fødevareproduktion.

Dennis Christensen, der til daglig varetager driften af griseproduktionen, siger:

- Anlægget blev installeret for knap to år siden og dækker alle vores grise. Driften er nem. Vi hælder salt på anlægget hver 14. dag, og så holder vi lidt øje med, at pumperne hele tiden kører.

Mere end 100 anlæg i Danmark

Virksomheden Danish Clean Water har indtil videre leveret over 100 af den slags anlæg til landbrug i Danmark. Anlæggene sælges gennem Big Dutchman, der, ifølge meddelelsen, er markedsførende inden for blandt andet vådfoderløsninger til griseproduktion.

- Det er oplagt at kigge på vandhygiejnen som en del af løsningen, når produktionen skal optimeres, og griseproducenterne ikke længere må bruge medicinsk zink. Vandforsyningen i stalden er grobund for massiv bakterieformering, der hurtigt spredes til dyrene, siger Thomas Særkjær, der er salgschef hos Big Dutchman Skandinavien.

Neuthox kan ud over til vandforsyning også bruges til at blande i vådfoder og til desinfektion af stalde.

Skovhave Landbrug

● Opformeringsbesætning med 600 årssøer, der præsterer 33 grise pr. årsso

● Dødeligheden blandt pattegrise og smågrise ligger på henholdsvis 7 procent og 2,2 procent og dermed under landsgennemsnittet

Læs også