DB-Tjek: Sammenlignelige resultater med nyt nøgletal

For de slagtegriseproducenter der melder sig til DB-Tjek nu, vil der optræde et nyt nøgletal på DB-Tjek hitlisten for 2. halvår 2022. Det oplyser LandboNord.

- Hidtil har listen for hver enkelt producent vist halvårsnoteringen for slagtegrise sammen med den reelt opnåede slagtepris pr. kg, men nu kommer det præcise tal for opnået tillæg/fradrag pr. leveret kg også på hitlisten. Dermed bliver det lettere at sammenligne på tværs af besætninger.

Det fortæller rådgiver Inga Riber fra LandboNord i en pressemeddelelse.

Her oplyser hun endvidere, at det for alt ind-alt ud besætningerne desuden har den fordel, at producenterne nu kan sammenligne egne tal med den notering, som var aktuel i de uger, de leverede slagtegrisene til slagteriet. Dermed får de et bedre beslutningsgrundlag for eventuelle indsatser på netop afregningsprisen.

Populært nøgletal for soholdere

Soholderne kan nu for tredje gang se antal fravænnede grise pr. faresti på so-hitlisterne. Nøgletallet er relevant for de mange, hvor antallet af farestier er den begrænsende faktor for produktionsomfanget. For de producenter, som har flaskehalsen andetsteds i produktionsanlægget, er tallet mindre relevant, men dog stadig interessant.

- Fravænnede grise pr. faresti pr. år siger ikke kun noget om fravænningsalderen, men i høj grad også noget om, hvor god man er til at få søerne til at præstere på et højt niveau, siger Inga Riber.

For 2. halvår 2022 forventer Inga Riber som altid store forskelle inden for de enkelte hitlister i både dækningsbidrag pr. enhed, men også på alle mellemregningerne.

- Nogle nøgletal kan betegnes som store tandhjul i maskineriet, da selv små ændringer her vil have stor betydning på bundlinjen. Andre nøgletal er mindre afgørende, siger Inga Riber.

Stort fokus på foder

Foderomkostningerne i form af forbrug og -pris vil helt naturligt også denne gang have et stort fokus, når der efterfølgende skal udarbejdes konkrete handlingsplaner på baggrund af de realiserede tal. For især smågrise- og slagtegriseproducenterne er foderomkostningerne netop store tandhjul i maskineriet, hvor selv små forbedringer vil have stor effekt.

- Nogle producenter vil ligge relativt højt i dækningsbidrag, men nogle af disse er også nødt til at ligge højt, da de har relativt højere omkostninger længere nede i regnskabstallene, siger Inga Riber.

DB-Tjek for 2. halvår 2022 for produktionsgrenene »Sohold 7 kg«, »Sohold 30 kg«, »Smågrise« og »Slagtegrise« udarbejdes her først på året og udsendes cirka 9. marts til alle deltagerne.

Læs også